Verejná vyhláška – program starostlivosti o lesy

Verejná vyhláška Okresného úradu Trnava, odbor opravných prostriedkov, vo veci schválenia návrhu programu starostlivosti o lesy pre LC Dechtice na obdobie rokov 2019-2028. 

(Tento príspevok platí do 21.08.2019 12:09)

Print Friendly, PDF & Email