URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ TRSTÍN

Výbor Urbárskej spoločnosti Trstín:    
     
Roman Sersen – predseda US  
Vladimír Petrovič  – podpredseda US  
Magdaléna Opalková  – členka výboru US  
Milan Medovič    – člen výboru US  
Michal Holkovič            – člen výboru US  
     
Dozorná rada:    
     
Mgr. Pavol Kudláč  – predseda  
František Suchán    – člen  
Karol Hutta      – člen  

 

Print Friendly, PDF & Email