Mobilný odber krvi – Samosprávna kvapka


Termín akcie: 11.10.2016 v čase 08:00-10:00

Kategória: Činnosť samosprávy
Popis akcie:

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Trstíne  pozýva darcov krvi na plánovaný bezpríspevkový odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 11.októbra 2016 od 8. hod. v sále Kultúrneho domu v Trstíne.

Prosíme darcov, aby sa prihlásili u p. Kataríny Hettešovej na čísle 0908307367 alebo na obecnom úrade, prípadne elektronickou poštou na adrese starostka@trstín.sk.

Veríme, že otvoríte svoje srdce a uvedeného odberu sa zúčastníte za čo Vám vopred ďakuje výbor MS SČK.

Aj tento odber sa organizuje v spolupráci so ZMO JE Jaslovské Bohunice a o.z. Malokarpatské partnerstvo            Samosprávna kvapka krvi

Tešíme sa na Vašu účasť.

 


Print Friendly, PDF & Email