ZO-SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV

Predseda ZO SZZ Trstín: Cyril Daniš
Počet členov: 39

Aktivity organizácie:

  • Odborné prednášky na Strednej odbornej škole záhradníckej v Piešťanoch
  • Degustácie vín – každoročná súťaž
  • Prednášky o reze stromov, chemická ochrana a pestovateľské odporúčania
  • Jesenné výstavy pod názvom „Jeseň – bohatstvo plodov a farieb“

VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ

DEGUSTÁCIA VÍN

Od roku XXXX usporiadaváme súťaž kvality vín našich pestovateľov v kategórii biele a červené víno. Prehľad víťazov po ročníkoch:

Ročník Biele víno Červené víno
Meno Odroda Meno Odroda
2013 (13.4.2013) Vladimír Holický Zmes Milan Medovič Frankovka
2012 (17.3.2012) Cyril Daniš ZB ročník 2008 Ján Jakubec Portugal ročník 2011