ZO-SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV

Predseda zväzu chovateľov: Michal Rábara