MO-JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA

Predsedníčka:  Oľga Bottová

Počet členov: 160