KYNOLOGICKÝ KLUB TRSTÍN

kynologický klubPredseda klubu: J. Kubatka (z Trnavy)
K
lub má 13 členov , z toho 1 do 18 rokov.
Sme registrovaní v Zväze športovej kynológie SR


Viac informácií o činnosti klubu na internetových stránkach:

www.kktrstin.webnode.sk

 

Print Friendly, PDF & Email