KYNOLOGICKÝ KLUB TRSTÍN

kynologický klubPredseda klubu: J. Kubatka (z Trnavy) Klub má 13 členov , z toho 1 do 18 rokov. Sme registrovaní v Zväze športovej kynológie SR

Viac informácií o činnosti klubu na internetových stránkach:

www.kktrstin.webnode.sk