Prerušenie dodávky elektrickej energie

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú

v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod bez dodávky elektriny nasledovné  čísla domov:

dňa 28.11.2019 č. 274, 275, 276, 277, 278

dňa 29.11.2019 č. 454,  460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 493, 495, 496, 497, 561, 570, 580, 591, 594, parcelné číslo 88

dňa 02.12.2019 č. 373, 374, 375, 376, 377, 378, 540, 545, 578

Print Friendly, PDF & Email