Podpora pri obnove domu

Koncom marca t.r. zapríčinil požiar na rodinnom dome rodiny Heleny Hermannovej v Trstíne značné škody.  Aby mohla rodina nehnuteľnosť znova užívať, je potrebné vybudovať novú strechu a opraviť priestory na bývanie, čo je finančne náročné. Vážení občania, ak chcete pomôcť rodine Hermannovej a finančne ju podporiť,  svoj dobrovoľný príspevok môžete zaslať na číslo účtu

Slovenskej sporiteľne v tvare IBAN:   SK97 0900 0000 0002 8445 3764 

Print Friendly, PDF & Email