Oznamovacia povinnosť k poplatku za KO

Obec Trstín upozorňuje občanov na splnenie oznamovacej povinnosti na poplatok za KO na rok 2017 formou tlačiva

  Oznamovacia povinnost FO (13,3 kB | 343x stiahnuté)
  Oznamovacia povinnost PO (13,3 kB | 136x stiahnuté)
do 31.1.2017. Tlačivo oznamovacej povinnosti je možné vyplniť osobne na obecnom úrade alebo  ho môžete zaslať vyplnené a oskenované elektronicky.

Oznamovaciu povinnosť majú:

  • fyzické osoby s trvalým pobytom v obci alebo prechodným pobytom v obci,
  • fyzické osoby, ktoré majú na území obce oprávnenie užívať (sú vlastníkmi)  byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou a pozemky na iný účel ako na podnikanie (okrem lesného pozemku a vodnej plochy)
  • fyzické osoby, ktoré užívajú na území obce byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou a pozemky na iný účel ako na podnikanie (okrem lesného pozemku a vodnej plochy)
  • právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať (sú vlastníkmi) alebo užívajú nehnuteľnosti na území obce na iný účel ako na podnikanie
  • podnikatelia, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na území obce  na účel podnikania.
Print Friendly, PDF & Email