VŠEOBECNE-ZÁVÄZNÉ NARIADENIA


Celkový počet súborov na stránke 57, s celkovou veľkosťou 5,4 MB z toho:


Všeobecne-záväzné nariadenia (57)

   VZN č. 76/2019 o výške príspevku na čiast. úhradu nákladov a podmienkach úhrady v šk. jedálňach  ( 82,0 kB  | 28.06.2019 o 13:16  | 83x )
   VZN č. 75/2019 o výške mesač.príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a na činnosť šk.klubu detí  ( 53,0 kB  | 28.06.2019 o 13:14  | 69x )
   vzn_74_2019_o_podmienkach_pridelenia_bytov.pdf  ( 119,5 kB  | 28.01.2019 o 14:31  | 689x )
   VZN_73_2018_o_miestnych _daniach_a_poplatkoch  ( 128,0 kB  | 14.12.2018 o 13:43  | 577x )
   VZN č. 72/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce Trstín pre rok 2019  ( 83,1 kB  | 14.12.2018 o 13:38  | 163x )
   VZN 71/2018 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu  ( 16,2 kB  | 27.06.2018 o 11:48  | 129x )
   VZN 70/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Trstín  ( 104,5 kB  | 13.12.2017 o 11:28  | 198x )
   VZN 69/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení na území obce Trstín  ( 121,8 kB  | 13.12.2017 o 11:24  | 188x )
   VZN 68/2017 o poskytovaní dotácií a finančného príspevku z rozpočtu obce  ( 111,0 kB  | 29.06.2017 o 06:49  | 0x )
   VZN 67/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Trstín  ( 64,0 kB  | 29.06.2017 o 06:44  | 0x )
   VZN 66/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trstín  ( 99,0 kB  | 07.12.2016 o 14:15  | 0x )
   VZN 65/2016 o o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce Trstín pre rok 2017  ( 44,5 kB  | 07.12.2016 o 14:14  | 170x )
   VZN 64/2016 o o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Trstín a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy  ( 73,0 kB  | 07.12.2016 o 14:12  | 0x )
   VZN_ č_63/2016_ o_nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadm  ( 224,5 kB  | 14.06.2016 o 13:36  | 779x )
   VZN č. 62/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 01/2015 Územného plánu obce Trstín  ( 26,0 kB  | 04.01.2016 o 14:50  | 250x )
   VZN č. 61/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trstín  ( 165,5 kB  | 04.01.2016 o 14:45  | 210x )
   VZN č. 60/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce Trstín pre rok 2016  ( 48,0 kB  | 04.01.2016 o 14:42  | 330x )
   VZN č. 59/2015 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl a šk. zariadení na území Obce Trstín  ( 59,5 kB  | 04.01.2016 o 09:26  | 207x )
   VZN č. 58/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania na území obce Trstín  ( 103,7 kB  | 22.12.2015 o 12:42  | 278x )
   VZN č. 57/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trstín  ( 180,2 kB  | 20.12.2014 o 12:41  | 271x )
   Dodatok č. 3 k VZN č. 49/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Trstín  ( 31,3 kB  | 15.12.2014 o 12:40  | 193x )
   VZN č. 56/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Trstín  ( 529,4 kB  | 22.10.2014 o 12:39  | 418x )
   VZN č. 55/2014 ktorým sa ustanovuje miesto na umiestňovanie volebných plagátov v obci Trstín počas volebnej kampane do EP, na prezidenta SR, do NR SR, TT SK, orgánov samosprávy obce a konaní referenda  ( 33,6 kB  | 10.04.2014 o 12:37  | 369x )
   VZN č. 54/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trstín  ( 245,8 kB  | 15.12.2013 o 12:36  | 190x )
   VZN č. 53/2013 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Trstín  ( 115,5 kB  | 15.12.2013 o 12:35  | 364x )
   Dodatok č. 2 k VZN č. 49/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Trstín  ( 38,0 kB  | 15.12.2013 o 12:33  | 197x )
   VZN č. 52/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trstín  ( 278,1 kB  | 15.12.2012 o 12:33  | 184x )
   VZN č. 51/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Trstín  ( 58,5 kB  | 15.12.2012 o 12:15  | 316x )
   VZN č. 50/2012 o niektorých podmienkach držania psov  ( 41,4 kB  | 13.09.2012 o 12:14  | 186x )
   VZN č. 49/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Trstín  ( 64,0 kB  | 15.12.2011 o 12:12  | 166x )
   VZN č. 48/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trstín  ( 152,5 kB  | 15.12.2011 o 12:11  | 159x )
   Dodatok č. 2 k VZN č. 36/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Trstín  ( 185,0 kB  | 10.09.2011 o 12:10  | 181x )
   VZN č. 47/2011 Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Trstín  ( 87,0 kB  | 04.07.2011 o 12:07  | 489x )
   VZN č. 46/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Trstín  ( 62,5 kB  | 17.12.2010 o 12:06  | 176x )
   VZN č. 45/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trstín  ( 171,0 kB  | 17.12.2010 o 12:03  | 272x )
   VZN č. 44/2010 o o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  ( 107,0 kB  | 17.12.2010 o 12:01  | 262x )
   VZN č. 43/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - PRÍLOHY  ( 76,5 kB  | 09.06.2010 o 12:00  | 160x )
   VZN č. 43/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce  ( 42,5 kB  | 09.06.2010 o 11:57  | 168x )
   VZN č. 42/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časti Územného plánu obce Trstín  ( 24,5 kB  | 26.03.2010 o 11:56  | 221x )
   VZN č. 41/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trstín  ( 149,5 kB  | 16.12.2009 o 11:53  | 173x )
   VZN č. 40/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Trstín  ( 62,0 kB  | 15.12.2009 o 11:52  | 169x )
   VZN č. 39/2009 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby  ( 57,5 kB  | 02.12.2009 o 11:50  | 186x )
   Dodatok č. 1 k VZN č. 36/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Trstín  ( 29,0 kB  | 27.11.2009 o 11:48  | 145x )
   VZN č. 37/2008 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Obce Trstín  ( 64,5 kB  | 26.08.2008 o 11:46  | 159x )
   VZN č. 36/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Trstín  ( 50,5 kB  | 25.08.2008 o 11:45  | 173x )
   VZN č. 35/2008 ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní všeobecne záväzných nariadení Obce Trstín  ( 54,5 kB  | 23.04.2008 o 11:43  | 154x )
   VZN č. 34/2008 o pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Trstín  ( 41,0 kB  | 22.04.2008 o 11:42  | 148x )
   VZN č. 32/2007 o zásadách hospodárenia s majetkom obce  ( 80,5 kB  | 28.10.2007 o 11:40  | 291x )
   VZN č. 31/2007 o slobodnom prístupe k informáciám  ( 52,0 kB  | 06.06.2007 o 11:39  | 209x )
   Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2002 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  ( 36,0 kB  | 10.05.2007 o 11:38  | 437x )
   VZN č. 29/2006 Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Trstín  ( 88,0 kB  | 21.05.2006 o 11:36  | 395x )
   VZN č. 27/2006 ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obcou Trstín na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území obce Trstín  ( 185,5 kB  | 03.03.2006 o 11:32  | 187x )
   VZN č. 22/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  ( 101,0 kB  | 21.01.2006 o 11:30  | 258x )
   VZN č. 21/2004 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou v Trstíne, ktorej zriaďovateľom je obec Trstín  ( 28,5 kB  | 21.01.2006 o 11:29  | 165x )
   VZN č. 17/2003 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov  ( 45,0 kB  | 21.01.2006 o 11:28  | 337x )
   VZN č. 14/2002 o niektorých podmienkach držania psov  ( 40,5 kB  | 21.01.2006 o 11:26  | 161x )
   VZN č. 10/2002 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  ( 88,5 kB  | 21.01.2006 o 11:23  | 231x )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   
Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :VEĽKOSŤ-DÁTUM PRIDANIA-POČET ZOBRAZENÍ)
Print Friendly, PDF & Email