ZASTUPITEĽSTVO

Martin Horváth (zástupca starostky)
nezávislý kandidát
kontakt: horvath@trstin.sk


Daša Vašková
nezávislý kandidát
kontakt: vaskova@trstin.sk


Anastázia Kabarcová
nezávislý kandidát
kontakt: kabarcova@trstin.sk


Peter Suchán
nezávislý kandidát
kontakt: suchanp@trstin.sk


Pavol Kurinec
nezávislý kandidát
kontakt: kurinec@trstin.sk


Tomáš Suchán – do 11.7.2017
nezávislý kandidát


Katarína Hettešová
kandidát za SMS
kontakt: hettesova@trstin.sk


Pavol Turek – do 13. septembra 2016
nezávislý kandidát


Oľga Kalivodová – do +26.2.2018
kandidát za KDH


Edita Mahajová – od 6. decembra 2016
kandidát za SOĽ


Karol Stehlík ml. – od 25.7.2017
kandidát za EDS


Jozef Manca – od 24. apríla 2018
nezávislý kandidát

 

Volebné obdobie 2010-2014
Dr. Emil Holický (zástupca starostky), Martin Horváth, Anastázia Kabarcová, Anna Suchánová, Ing. Oto Ormandy, Katarína Hettešová, Oľga Kalivodová, Pavol Turek, Ing. Milan Ondruš

Volebné obdobie 2006-2010
Ing. Miloš Bílik (zástupca starostky od 13.01.2010), Eduard Štibraný, (zástupca starostky do 30.12.2009), Martin Horváth (od 12.10.2009), Ing. Ľuboš Indrišek, Ing. Daniel Jakubec, Anastázia Kabarcová, Oľga Kalivodová, Mgr.Pavol Kudláč, Anna Suchánová, Pavol Turek, Ing. Tibor Hlávek (do 31.8.2009)

Volebné obdobie 2002-2006
Jozef Manca (zástupca starostky), Mgr. Daniela Borovská (do 12.8.2003), Ľuboš Genčúr, Ing. Tibor Hlávek, RSDr. Emil Holický, Oľga Kalivodová, Viliam Kučera, Ing. Oto Ormandy, Eduard Štibraný, Ľudmila Fedorová od (27.10.2003)

Volebné obdobie 1998-2002
RSDr. Emil Holický (zástupca starostky), Štefan Anetta, Ľudmila Fedorová, Ľuboš Genčúr, Ing. Tibor Hlávek, Vladimír Kabarec, Viliam Kučera, Jozef Manca, Ing. Oto Ormandy, Mgr. Miroslav Počuch (do 28.3.2002), Anna Suchánová, Mgr. Peter Svitok (od 18.6.2002), Eduard Štibraný

Volebné obdobie 1994-1998
RSDr. Emil Holický (zástupca starostky), Ľudmila Fedorová, Ing. Tibor Hlávek, Marta Horváthová, Stanislav Jantolák, Vladimír Kabarec, Viliam Kučera, Ivan Kyselica, Jozef Manca, Ing. Oto Ormandy, Mgr. Miroslav Počuch, Jozef Taranda

Volebné obdobie 1990-1994
Ján Jakubec (zástupca starostu), Štefan Anetta, Jozef Burín, Ing. Pavol Duriš, Jozef Fedor, Ing. Štefan Greguš, Štefan Hirner, RSDr. Emil Holický, Marta Horváthová, František Indrišek, Milan Kabarec, Viliam Kučera, Ing. Václav Kudláč, Ivan Kyselica, Julian Lopatka, Edita Mahajová, Milan Opalek, Ing. Oto Ormandy, Štefan Pastucha, Mgr. Miroslav Počuch, Mgr. Peter Svitok, Ing. František Šamaj, Jozef Taranda

Print Friendly, PDF & Email