STAVEBNÉ KONANIE

Aktuálne tlačivá k stavebnému konaniu nájdete na stránkach:

«Spoločného obecného úradu so sídlom v Trnave»


Celkový počet súborov na stránke 22, s celkovou veľkosťou 803,0 kB z toho:


Tlačivá podľa stavebného poriadku (22)

   Žiadosť o uzávierku miestnej komunikácie  ( 28,5 kB  | 09.09.2016 o 12:39  | 132x )
   Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie - VZOR 3  ( 28,5 kB  | 09.09.2016 o 12:38  | 99x )
   Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie - VZOR 2  ( 24,5 kB  | 09.09.2016 o 12:38  | 110x )
   Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie - VZOR 1  ( 24,0 kB  | 09.09.2016 o 12:37  | 141x )
   Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie  ( 25,0 kB  | 09.09.2016 o 12:36  | 136x )
   Žiadosť o povolenie predaja na trhových miestach – ambulantný predaj  ( 26,0 kB  | 09.09.2016 o 12:34  | 134x )
   Žiadosť o zrušenie / zmenu súpisného čísla  ( 22,5 kB  | 09.09.2016 o 12:34  | 134x )
   Žiadosť o vyjadrenie k stavebnému povoleniu  ( 22,0 kB  | 09.09.2016 o 12:33  | 153x )
   Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby  ( 28,0 kB  | 09.09.2016 o 12:33  | 277x )
   Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie  ( 23,5 kB  | 09.09.2016 o 12:32  | 169x )
   Žiadosť o určenie súpisného čísla  ( 22,5 kB  | 09.09.2016 o 12:31  | 159x )
   Splnomocnenie  ( 23,5 kB  | 09.09.2016 o 12:25  | 95x )
   Čestné vyhlásenie  ( 23,0 kB  | 09.09.2016 o 12:24  | 117x )
   Tlačivo Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. - Žiadosť o zhotovenie napojenia  ( 93,2 kB  | 09.09.2016 o 12:24  | 303x )
   Ohlásenie drobnej stavby - Vodovodná prípojka do rodinného domu, bytu  ( 28,0 kB  | 09.09.2016 o 12:23  | 181x )
   Tlačivo Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. - Vyjadrenie k projektovej dokumentácii  ( 95,6 kB  | 09.09.2016 o 12:21  | 316x )
   Tlačivo Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. - Dohoda spoluvlastníkov  ( 109,6 kB  | 09.09.2016 o 12:18  | 254x )
   Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení  ( 20,0 kB  | 21.08.2015 o 19:09  | 153x )
   Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu  ( 16,5 kB  | 21.08.2015 o 19:03  | 145x )
   Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona  ( 45,5 kB  | 21.08.2015 o 19:00  | 206x )
   Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona  ( 47,0 kB  | 21.08.2015 o 18:59  | 255x )
   Písomný záväzok k prekopávke miestnej komunikácie  ( 26,0 kB  | 21.01.2009 o 18:31  | 162x )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   
Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :VEĽKOSŤ-DÁTUM PRIDANIA-POČET ZOBRAZENÍ)
Print Friendly, PDF & Email