SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

ADRESA

Spoločný obecný úrad
Kollárova 8
SK – 917 77 Trnava

::naplánovať trasu

KONTAKT

Vedúca spoločného obecného úradu: Ing. Erika Nemčeková
Kancelária č.102   Telefón: 033 / 55 64 402
Podateľňa: Emília Púčiková, Mária Kőszegyová
Kancelária č.107   Telefón: 033 / 53 54 090


PÔSOBNOSŤ SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU

  • stavebné konanie
  • pozemné komunikácie
  • vodné hospodárstvo
  • ochrana prírody a krajiny
  • schvaľovanie výrubu stromov: Ing. Erika Nemčeková (prednostka SOÚ) kancelária č. 102, tel:  033/5564402

Pôsobnosť pre obec Trstín: Ing. Andrea Tomeková, Kancelária č. 104, tel:  +421 33  5564345
Vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: Mgr. Mária Gavenčiaková
, kancelária č. 16, tel:  033/5564412

Pondelok 08:00-12:00 12:30-15:30
Utorok nestránkový deň
Streda 08:00-12:00 12:30-16:30
Štvrtok 08:00-12:00 12:30-15:30
Piatok 08:00-12:00