KOMISIE V OBCI

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU

PREDSEDA: Martin Horváth ZLOŽENIE:
  • poslanci – Katarína Hettešová, Anastázia Kabarcová, Oľga Kalivodová, Pavol Kurinec, Edita Mahajová, Peter Suchán, Tomáš Suchán, Daša Vašková

SOCIÁLNA KOMISIA A KULTÚRNA KOMISIA

PREDSEDA: Anastázia Kabarcová ZLOŽENIE:
  • odborníci z radov obyvateľov obce - Ľudmila Fedorová, Kamila Rišková, Anna Suchánová , Iveta Wojatschková

KOMISIA VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PREDSEDA: Martin Horváth ZLOŽENIE:
  • poslanci - Pavol Kurinec, Edita Mahajová, Peter Suchán, Tomáš Suchán
  • odborník z radov obyvateľov obce – Ján Belák

FINANČNÁ KOMISIA

PREDSEDA: Daša Vašková ZLOŽENIE:
  • poslanci – Katarína Hettešová, Oľga Kalivodová
  • odborníci z radov obyvateľov obce – Dr. Emil Holický, Ing. Milan Ondruš, Vladimír Petrovič