KOMISIE V OBCI

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU

PREDSEDA: Martin Horváth
ZLOŽENIE:

  • poslanci – Mgr. Pavol Kudláč, Veronika Kurincová, Pavol Kurinec, Edita Mahajová, Jozef Ormandy, Peter Suchán, Miroslav Taranda, Daša Vašková

SOCIÁLNA KOMISIA

PREDSEDA: Edita Mahajová
ZLOŽENIE:

  • odborníci z radov obyvateľov obce – Anna Suchánová, Iveta Wojatschková, Blažena Hláveková

KULTÚRNA A ŠPORTOVÁ KOMISIA 

PREDSEDA: Jozef Ormandy
ZLOŽENIE:

  • poslanci – Pavol Kurinec
  • odborník z radov obyvateľov obce – Adriana Harnúšková, Štefan Hlávek, Viera Tarandová

 


KOMISIA VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  A VEREJNÉHO PORIADKU

PREDSEDA: Miroslav Taranda
ZLOŽENIE:

  • poslanci – Martin Horváth, Peter Suchán
  • odborník z radov obyvateľov obce – Ján Belák

FINANČNÁ KOMISIA

PREDSEDA: Mgr. Pavol Kudláč
ZLOŽENIE:

  • poslanci – Veronika Kurincová, Daša Vašková
  • odborníci z radov obyvateľov obce – Ing. Adriána Liskovská
Print Friendly, PDF & Email