KOMISIE V OBCI

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU

PREDSEDA: Martin Horváth
ZLOŽENIE:

  • poslanci – Katarína Hettešová, Anastázia Kabarcová, Jozef Manca, Pavol Kurinec, Edita Mahajová, Peter Suchán, Karol Stehlík, Daša Vašková

SOCIÁLNA KOMISIA A KULTÚRNA KOMISIA

PREDSEDA: Anastázia Kabarcová
ZLOŽENIE:

  • odborníci z radov obyvateľov obce – Ľudmila Fedorová, Kamila Rišková, Anna Suchánová , Iveta Wojatschková

KOMISIA VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PREDSEDA: Martin Horváth
ZLOŽENIE:

  • poslanci – Pavol Kurinec, Edita Mahajová, Peter Suchán, Karol Stehlík
  • odborník z radov obyvateľov obce – Ján Belák

FINANČNÁ KOMISIA

PREDSEDA: Daša Vašková
ZLOŽENIE:

  • poslanci – Katarína Hettešová, Jozef Manca
  • odborníci z radov obyvateľov obce – Dr. Emil Holický, Ing. Milan Ondruš, Vladimír Petrovič
Print Friendly, PDF & Email