ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE


Celkový počet súborov na stránke 86, s celkovou veľkosťou 44,7 MB z toho:


Územné plánovanie (86)

   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 11.3. vyhodnotenie perspektívneho použitia pp.  ( 349,5 kB  | 27.09.2019 o 07:32  | 78x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 11.2. vyhodnotenie perspektívneho použitia pp.  ( 443,5 kB  | 27.09.2019 o 07:32  | 56x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 11.1. vyhodnotenie perspektívneho použitia pp.  ( 543,2 kB  | 27.09.2019 o 07:25  | 35x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 10.3. dopravné vybavenie územia  ( 409,5 kB  | 27.09.2019 o 07:24  | 26x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 10.2. dopravné vybavenie územia  ( 598,2 kB  | 27.09.2019 o 07:23  | 22x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 10.1. dopravné vybavenie územia  ( 606,4 kB  | 27.09.2019 o 07:21  | 30x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 9.3. zásobovanie plynom a telekomunikácie  ( 311,0 kB  | 27.09.2019 o 07:21  | 29x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 9.2. zásobovanie plynom a telekomunikácie  ( 428,5 kB  | 27.09.2019 o 07:20  | 29x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 9.1. zásobovanie plynom a telekomunikácie  ( 514,9 kB  | 27.09.2019 o 07:18  | 39x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 8.3. zásobovanie elektr. energiou  ( 333,9 kB  | 27.09.2019 o 07:18  | 24x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 8.2. zásobovanie elektr. energiou  ( 482,8 kB  | 27.09.2019 o 07:17  | 26x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 8.1. zásobovanie elektr. energiou  ( 483,9 kB  | 27.09.2019 o 07:14  | 22x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 7.3. zásobovanie vodou a odkanalizovanie  ( 334,7 kB  | 27.09.2019 o 07:12  | 27x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 7.2. zásobovanie vodou a odkanalizovanie  ( 586,7 kB  | 27.09.2019 o 07:12  | 25x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 7.1. zásobovanie vodou a odkanalizovanie  ( 542,8 kB  | 27.09.2019 o 07:10  | 26x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 6.3. regulatívy a zastavovacie podmienky  ( 444,5 kB  | 27.09.2019 o 07:09  | 26x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 6.2. regulatívy a zastavovacie podmienky  ( 556,9 kB  | 27.09.2019 o 07:08  | 28x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 6.1. regulatívy a zastavovacie podmienky  ( 735,9 kB  | 27.09.2019 o 06:55  | 24x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 5.3. komplex. návrh a záväz. časť  ( 546,3 kB  | 27.09.2019 o 06:54  | 40x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 5.2. komplex. návrh a záväz. časť  ( 566,7 kB  | 27.09.2019 o 06:53  | 38x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 5.1. komplex. návrh a záväz. časť  ( 862,4 kB  | 27.09.2019 o 06:48  | 37x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 4. širšie vzťahy  ( 1,7 MB  | 26.09.2019 o 14:38  | 41x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 3. klad listov  ( 931,8 kB  | 26.09.2019 o 14:26  | 40x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 2. legenda  ( 469,1 kB  | 26.09.2019 o 14:25  | 27x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - 1. organizačná schéma územia  ( 410,8 kB  | 26.09.2019 o 14:24  | 49x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - výkresová časť - titulná strana  ( 86,5 kB  | 26.09.2019 o 14:19  | 35x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - textová časť - regulatívy - záväzná časť A.2.2. Text  ( 414,6 kB  | 26.09.2019 o 14:14  | 48x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - textová časť - regulatívy - záväzná časť A.2.1. Titulná strana  ( 82,6 kB  | 26.09.2019 o 14:10  | 26x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - textová časť - sprievodná správa - A.1.2. Text  ( 1,1 MB  | 26.09.2019 o 13:53  | 33x )
   ÚP zmeny a doplnky 02/2018 - textová časť - sprievodná správa - A.1.1 Titulná strana  ( 84,5 kB  | 26.09.2019 o 13:45  | 21x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Doprav. vybavenie územia výkr. č. 7.4  ( 350,1 kB  | 02.08.2017 o 12:40  | 187x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Doprav. vybavenie územia výkr. č. 7.3  ( 395,0 kB  | 02.08.2017 o 12:39  | 145x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Doprav. vybavenie územia výkr. č. 7.2  ( 414,0 kB  | 02.08.2017 o 12:35  | 139x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Doprav. vybavenie územia výkr.č. 7.1  ( 387,6 kB  | 02.08.2017 o 12:31  | 136x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Zásobov. plynom a telekom. výkr. č. 6.4  ( 257,2 kB  | 31.07.2017 o 15:04  | 164x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Zásobov. plynom a telekom. výkr. č. 6.3  ( 311,3 kB  | 31.07.2017 o 15:03  | 152x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Zásobov. plynom a telekom. výkr. č. 6.2  ( 325,8 kB  | 31.07.2017 o 15:01  | 125x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Zásobov. plynom a telekom. výkr. č. 6.1  ( 334,6 kB  | 31.07.2017 o 14:59  | 104x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Zásobovanie el. energiou výkres č. 5.4  ( 310,5 kB  | 31.07.2017 o 14:41  | 120x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Zásobovanie el. energiou výkres č. 5.3  ( 412,3 kB  | 31.07.2017 o 14:40  | 105x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Zásobovanie el. energiou výkres č. 5.2  ( 325,5 kB  | 31.07.2017 o 14:37  | 114x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Zásobovanie el. energiou výkres č. 5.1  ( 410,3 kB  | 31.07.2017 o 14:34  | 119x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Zásobov. vodou a odkanaliz. výkr. č. 4.4  ( 323,9 kB  | 31.07.2017 o 14:31  | 131x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Zásobov. vodou a odkanaliz. výkr. č. 4.3  ( 377,4 kB  | 31.07.2017 o 14:29  | 126x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Zásobov. vodou a odkanaliz. výkr. č. 4.2  ( 390,3 kB  | 31.07.2017 o 14:26  | 134x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Zásobov. vodou a odkanaliz. výkr. č. 4.1  ( 367,8 kB  | 31.07.2017 o 14:18  | 122x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Výkres 1.4  ( 341,0 kB  | 31.07.2017 o 14:18  | 141x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Výkres 1.3  ( 442,1 kB  | 31.07.2017 o 14:17  | 142x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Výkres 1.2  ( 449,4 kB  | 31.07.2017 o 14:16  | 191x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Výkres 1.1  ( 461,8 kB  | 31.07.2017 o 14:13  | 175x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Legenda komplexný návrh  ( 365,1 kB  | 31.07.2017 o 13:58  | 171x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Klad mapových listov  ( 789,1 kB  | 31.07.2017 o 13:56  | 143x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Záväzné regulatívy  ( 228,9 kB  | 31.07.2017 o 12:58  | 208x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Sprievodná správa  ( 847,8 kB  | 31.07.2017 o 11:55  | 484x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Záhrady - textová časť  ( 118,8 kB  | 01.12.2010 o 17:10  | 375x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Záhrady - situácia  ( 278,7 kB  | 01.12.2010 o 17:09  | 312x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Záhrady - regulatívy výstavby B  ( 536,1 kB  | 01.12.2010 o 17:09  | 166x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Záhrady - regulatívy výstavby A  ( 578,2 kB  | 01.12.2010 o 17:08  | 190x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Záhrady - návrh parcelácie varianta B  ( 374,2 kB  | 01.12.2010 o 17:07  | 251x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Záhrady - návrh parcelácie varianta A  ( 392,3 kB  | 01.12.2010 o 17:06  | 257x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Záhrady - inžinierske siete  ( 451,8 kB  | 01.12.2010 o 17:05  | 277x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Pri ihrisku - správa  ( 119,5 kB  | 30.03.2010 o 17:04  | 403x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Pri ihrisku - regulatívy výstavby  ( 523,6 kB  | 30.03.2010 o 17:03  | 247x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Pri ihrisku - návrh parcelácie  ( 344,5 kB  | 30.03.2010 o 17:03  | 215x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Pri ihrisku - inžinierske siete  ( 379,5 kB  | 30.03.2010 o 17:02  | 187x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Pri ihrisku - hmotovo-priestorová štúdia  ( 252,5 kB  | 30.03.2010 o 17:01  | 257x )
   Územný plán obce Trstín - Zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu  ( 1,7 MB  | 23.03.2010 o 17:01  | 206x )
   Územný plán obce Trstín - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie územia  ( 1,5 MB  | 23.03.2010 o 17:00  | 200x )
   Územný plán obce Trstín - Záväzná časť (návrh riešenia)  ( 215,1 kB  | 23.03.2010 o 16:59  | 581x )
   Územný plán obce Trstín - Dopravné vybavenie územia - časť 3  ( 110,4 kB  | 23.03.2010 o 16:58  | 185x )
   Územný plán obce Trstín - Dopravné vybavenie územia - časť 2  ( 225,5 kB  | 23.03.2010 o 16:57  | 203x )
   Územný plán obce Trstín - Dopravné vybavenie územia - časť 1  ( 1,8 MB  | 23.03.2010 o 16:57  | 212x )
   Územný plán obce Trstín - Textová časť (návrh riešenia)  ( 741,1 kB  | 23.03.2010 o 16:55  | 990x )
   Územný plán obce Trstín - Zásobovanie plynom a telekomunikácie  ( 1,4 MB  | 23.03.2010 o 16:53  | 207x )
   Územný plán obce Trstín - Organizačná schéma územia  ( 292,6 kB  | 23.03.2010 o 16:52  | 181x )
   Územný plán obce Trstín - Zásobovanie elektrickou energiou  ( 1,4 MB  | 23.03.2010 o 16:50  | 292x )
   Územný plán obce Trstín - Komplexný návrh a záväzná časť - 3  ( 172,2 kB  | 23.03.2010 o 16:50  | 249x )
   Územný plán obce Trstín - Komplexný návrh a záväzná časť - 2  ( 768,0 kB  | 23.03.2010 o 16:49  | 231x )
   Územný plán obce Trstín - Komplexný návrh a záväzná časť - 1  ( 3,4 MB  | 23.03.2010 o 16:48  | 274x )
   Územný plán obce Trstín - širšie vzťahy a záujmové územie obce  ( 199,1 kB  | 23.03.2010 o 09:45  | 138x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Močidlá - situácia  ( 222,1 kB  | 17.03.2010 o 16:46  | 249x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Močidlá - regulatívy výstavby  ( 327,2 kB  | 17.03.2010 o 16:45  | 311x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Močidlá - objekty  ( 161,2 kB  | 17.03.2010 o 16:44  | 274x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Močidlá - inžinierske siete  ( 220,9 kB  | 17.03.2010 o 16:39  | 200x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Močidlá - správa  ( 209,5 kB  | 17.03.2010 o 16:38  | 241x )
   Integrovaná stratégia rozvoja územia Malokarpatského partnerstva - POPIS ÚZEMIA  ( 450,4 kB  | 26.11.2009 o 17:11  | 438x )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   
Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :VEĽKOSŤ-DÁTUM PRIDANIA-POČET ZOBRAZENÍ)
Print Friendly, PDF & Email