ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE


Celkový počet súborov na stránke 56, s celkovou veľkosťou 29,1 MB z toho:


Územné plánovanie (56)

   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Doprav. vybavenie územia výkr. č. 7.4  ( 350,1 kB  | 02.08.2017 o 12:40  | 156x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Doprav. vybavenie územia výkr. č. 7.3  ( 395,0 kB  | 02.08.2017 o 12:39  | 116x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Doprav. vybavenie územia výkr. č. 7.2  ( 414,0 kB  | 02.08.2017 o 12:35  | 106x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Doprav. vybavenie územia výkr.č. 7.1  ( 387,6 kB  | 02.08.2017 o 12:31  | 107x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Zásobov. plynom a telekom. výkr. č. 6.4  ( 257,2 kB  | 31.07.2017 o 15:04  | 132x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Zásobov. plynom a telekom. výkr. č. 6.3  ( 311,3 kB  | 31.07.2017 o 15:03  | 102x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Zásobov. plynom a telekom. výkr. č. 6.2  ( 325,8 kB  | 31.07.2017 o 15:01  | 98x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Zásobov. plynom a telekom. výkr. č. 6.1  ( 334,6 kB  | 31.07.2017 o 14:59  | 85x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Zásobovanie el. energiou výkres č. 5.4  ( 310,5 kB  | 31.07.2017 o 14:41  | 101x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Zásobovanie el. energiou výkres č. 5.3  ( 412,3 kB  | 31.07.2017 o 14:40  | 86x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Zásobovanie el. energiou výkres č. 5.2  ( 325,5 kB  | 31.07.2017 o 14:37  | 97x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Zásobovanie el. energiou výkres č. 5.1  ( 410,3 kB  | 31.07.2017 o 14:34  | 98x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Zásobov. vodou a odkanaliz. výkr. č. 4.4  ( 323,9 kB  | 31.07.2017 o 14:31  | 101x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Zásobov. vodou a odkanaliz. výkr. č. 4.3  ( 377,4 kB  | 31.07.2017 o 14:29  | 107x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Zásobov. vodou a odkanaliz. výkr. č. 4.2  ( 390,3 kB  | 31.07.2017 o 14:26  | 101x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Zásobov. vodou a odkanaliz. výkr. č. 4.1  ( 367,8 kB  | 31.07.2017 o 14:18  | 104x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Výkres 1.4  ( 341,0 kB  | 31.07.2017 o 14:18  | 118x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Výkres 1.3  ( 442,1 kB  | 31.07.2017 o 14:17  | 108x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Výkres 1.2  ( 449,4 kB  | 31.07.2017 o 14:16  | 151x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Výkres 1.1  ( 461,8 kB  | 31.07.2017 o 14:13  | 132x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Legenda komplexný návrh  ( 365,1 kB  | 31.07.2017 o 13:58  | 136x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Klad mapových listov  ( 789,1 kB  | 31.07.2017 o 13:56  | 114x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Záväzné regulatívy  ( 228,9 kB  | 31.07.2017 o 12:58  | 120x )
   ÚP Obce Trstín - zmeny a doplnky 01/2015 - Sprievodná správa  ( 847,8 kB  | 31.07.2017 o 11:55  | 400x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Záhrady - textová časť  ( 118,8 kB  | 01.12.2010 o 17:10  | 322x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Záhrady - situácia  ( 278,7 kB  | 01.12.2010 o 17:09  | 285x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Záhrady - regulatívy výstavby B  ( 536,1 kB  | 01.12.2010 o 17:09  | 143x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Záhrady - regulatívy výstavby A  ( 578,2 kB  | 01.12.2010 o 17:08  | 163x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Záhrady - návrh parcelácie varianta B  ( 374,2 kB  | 01.12.2010 o 17:07  | 232x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Záhrady - návrh parcelácie varianta A  ( 392,3 kB  | 01.12.2010 o 17:06  | 240x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Záhrady - inžinierske siete  ( 451,8 kB  | 01.12.2010 o 17:05  | 252x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Pri ihrisku - správa  ( 119,5 kB  | 30.03.2010 o 17:04  | 340x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Pri ihrisku - regulatívy výstavby  ( 523,6 kB  | 30.03.2010 o 17:03  | 227x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Pri ihrisku - návrh parcelácie  ( 344,5 kB  | 30.03.2010 o 17:03  | 194x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Pri ihrisku - inžinierske siete  ( 379,5 kB  | 30.03.2010 o 17:02  | 167x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Pri ihrisku - hmotovo-priestorová štúdia  ( 252,5 kB  | 30.03.2010 o 17:01  | 230x )
   Územný plán obce Trstín - Zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu  ( 1,7 MB  | 23.03.2010 o 17:01  | 171x )
   Územný plán obce Trstín - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie územia  ( 1,5 MB  | 23.03.2010 o 17:00  | 179x )
   Územný plán obce Trstín - Záväzná časť (návrh riešenia)  ( 215,1 kB  | 23.03.2010 o 16:59  | 500x )
   Územný plán obce Trstín - Dopravné vybavenie územia - časť 3  ( 110,4 kB  | 23.03.2010 o 16:58  | 162x )
   Územný plán obce Trstín - Dopravné vybavenie územia - časť 2  ( 225,5 kB  | 23.03.2010 o 16:57  | 185x )
   Územný plán obce Trstín - Dopravné vybavenie územia - časť 1  ( 1,8 MB  | 23.03.2010 o 16:57  | 178x )
   Územný plán obce Trstín - Textová časť (návrh riešenia)  ( 741,1 kB  | 23.03.2010 o 16:55  | 863x )
   Územný plán obce Trstín - Zásobovanie plynom a telekomunikácie  ( 1,4 MB  | 23.03.2010 o 16:53  | 174x )
   Územný plán obce Trstín - Organizačná schéma územia  ( 292,6 kB  | 23.03.2010 o 16:52  | 156x )
   Územný plán obce Trstín - Zásobovanie elektrickou energiou  ( 1,4 MB  | 23.03.2010 o 16:50  | 274x )
   Územný plán obce Trstín - Komplexný návrh a záväzná časť - 3  ( 172,2 kB  | 23.03.2010 o 16:50  | 211x )
   Územný plán obce Trstín - Komplexný návrh a záväzná časť - 2  ( 768,0 kB  | 23.03.2010 o 16:49  | 189x )
   Územný plán obce Trstín - Komplexný návrh a záväzná časť - 1  ( 3,4 MB  | 23.03.2010 o 16:48  | 241x )
   Územný plán obce Trstín - širšie vzťahy a záujmové územie obce  ( 199,1 kB  | 23.03.2010 o 09:45  | 74x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Močidlá - situácia  ( 222,1 kB  | 17.03.2010 o 16:46  | 224x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Močidlá - regulatívy výstavby  ( 327,2 kB  | 17.03.2010 o 16:45  | 293x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Močidlá - objekty  ( 161,2 kB  | 17.03.2010 o 16:44  | 255x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Močidlá - inžinierske siete  ( 220,9 kB  | 17.03.2010 o 16:39  | 183x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Močidlá - správa  ( 209,5 kB  | 17.03.2010 o 16:38  | 215x )
   Integrovaná stratégia rozvoja územia Malokarpatského partnerstva - POPIS ÚZEMIA  ( 450,4 kB  | 26.11.2009 o 17:11  | 367x )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   
Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :VEĽKOSŤ-DÁTUM PRIDANIA-POČET ZOBRAZENÍ)
Print Friendly, PDF & Email