ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE


Celkový počet súborov na stránke 32, s celkovou veľkosťou 101,3 MB z toho:


Územné plánovanie (32)

   Zastavovacia štúdia zóny IBV Záhrady - textová časť  ( 118,8 kB  | 01.12.2010 o 17:10  | 129x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Záhrady - situácia  ( 278,7 kB  | 01.12.2010 o 17:09  | 98x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Záhrady - regulatívy výstavby B  ( 536,1 kB  | 01.12.2010 o 17:09  | 79x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Záhrady - regulatívy výstavby A  ( 578,2 kB  | 01.12.2010 o 17:08  | 82x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Záhrady - návrh parcelácie varianta B  ( 374,2 kB  | 01.12.2010 o 17:07  | 88x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Záhrady - návrh parcelácie varianta A  ( 392,3 kB  | 01.12.2010 o 17:06  | 92x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Záhrady - inžinierske siete  ( 451,8 kB  | 01.12.2010 o 17:05  | 90x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Pri ihrisku - správa  ( 119,5 kB  | 30.03.2010 o 17:04  | 176x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Pri ihrisku - regulatívy výstavby  ( 523,6 kB  | 30.03.2010 o 17:03  | 80x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Pri ihrisku - návrh parcelácie  ( 344,5 kB  | 30.03.2010 o 17:03  | 96x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Pri ihrisku - inžinierske siete  ( 379,5 kB  | 30.03.2010 o 17:02  | 79x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Pri ihrisku - hmotovo-priestorová štúdia  ( 252,5 kB  | 30.03.2010 o 17:01  | 79x )
   Územný plán obce Trstín - Zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu  ( 1,7 MB  | 23.03.2010 o 17:01  | 97x )
   Územný plán obce Trstín - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie územia  ( 1,5 MB  | 23.03.2010 o 17:00  | 86x )
   Územný plán obce Trstín - Záväzná časť (návrh riešenia)  ( 215,1 kB  | 23.03.2010 o 16:59  | 237x )
   Územný plán obce Trstín - Dopravné vybavenie územia - časť 3  ( 110,4 kB  | 23.03.2010 o 16:58  | 91x )
   Územný plán obce Trstín - Dopravné vybavenie územia - časť 2  ( 225,5 kB  | 23.03.2010 o 16:57  | 87x )
   Územný plán obce Trstín - Dopravné vybavenie územia - časť 1  ( 1,8 MB  | 23.03.2010 o 16:57  | 88x )
   Územný plán obce Trstín - Textová časť (návrh riešenia)  ( 741,1 kB  | 23.03.2010 o 16:55  | 498x )
   Územný plán obce Trstín - Širšie vzťahy a záujmové územie obce  ( 81,8 MB  | 23.03.2010 o 16:54  | 95x )
   Územný plán obce Trstín - Zásobovanie plynom a telekomunikácie  ( 1,4 MB  | 23.03.2010 o 16:53  | 83x )
   Územný plán obce Trstín - Organizačná schéma územia  ( 292,6 kB  | 23.03.2010 o 16:52  | 81x )
   Územný plán obce Trstín - Zásobovanie elektrickou energiou  ( 1,4 MB  | 23.03.2010 o 16:50  | 76x )
   Územný plán obce Trstín - Komplexný návrh a záväzná časť - 3  ( 172,2 kB  | 23.03.2010 o 16:50  | 100x )
   Územný plán obce Trstín - Komplexný návrh a záväzná časť - 2  ( 768,0 kB  | 23.03.2010 o 16:49  | 76x )
   Územný plán obce Trstín - Komplexný návrh a záväzná časť - 1  ( 3,4 MB  | 23.03.2010 o 16:48  | 119x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Močidlá - situácia  ( 222,1 kB  | 17.03.2010 o 16:46  | 100x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Močidlá - regulatívy výstavby  ( 327,2 kB  | 17.03.2010 o 16:45  | 83x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Močidlá - objekty  ( 161,2 kB  | 17.03.2010 o 16:44  | 79x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Močidlá - inžinierske siete  ( 220,9 kB  | 17.03.2010 o 16:39  | 86x )
   Zastavovacia štúdia zóny IBV Močidlá - správa  ( 209,5 kB  | 17.03.2010 o 16:38  | 76x )
   Integrovaná stratégia rozvoja územia Malokarpatského partnerstva - POPIS ÚZEMIA  ( 450,4 kB  | 26.11.2009 o 17:11  | 217x )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   
Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :VEĽKOSŤ-DÁTUM PRIDANIA-POČET ZOBRAZENÍ)