OBECNÉ DOKUMENTY


Celkový počet súborov na stránke 11, s celkovou veľkosťou 2,1 MB z toho:


Obecné dokumenty (11)

   Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2016  ( 15,3 kB  | 31.05.2016 o 17:05  | 135x )
   Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2015-2020  ( 671,6 kB  | 01.03.2016 o 11:13  | 810x )
   Poriadok odmeňovania poslancov obce Trstín  ( 30,0 kB  | 14.12.2011 o 15:53  | 207x )
   Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií obecného zastupiteľstva  ( 38,0 kB  | 09.06.2010 o 15:55  | 132x )
   Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trstín na roky 2008-2013  ( 1 013,5 kB  | 21.01.2008 o 15:55  | 657x )
   Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií podľa zákona 211/2000 Z.z.  ( 25,5 kB  | 21.01.2006 o 15:52  | 146x )
   Smernica na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a petícií  ( 74,5 kB  | 21.01.2006 o 15:52  | 215x )
   Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce  ( 133,5 kB  | 21.01.2006 o 15:50  | 238x )
   Štatút obce Trstín  ( 132,0 kB  | 21.01.2006 o 15:50  | 221x )
   Štatút obecnej knižnice Trstín  ( 34,0 kB  | 21.01.2006 o 15:48  | 140x )
   Zriaďovacia listina knižnice  ( 30,5 kB  | 21.01.2006 o 13:56  | 119x )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   
Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :VEĽKOSŤ-DÁTUM PRIDANIA-POČET ZOBRAZENÍ)
Print Friendly, PDF & Email