OBECNÉ DOKUMENTY


Celkový počet súborov na stránke 15, s celkovou veľkosťou 3,0 MB z toho:


Obecné dokumenty (15)

   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II.polrok 2019  ( 102,0 kB  | 07.06.2019 o 12:59  | 83x )
   VZN 76/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady a podmienkach úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trstín  ( 164,4 kB  | 07.06.2019 o 12:58  | 45x )
   VZN 75/2019 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školského klubu detí  ( 98,1 kB  | 07.06.2019 o 12:56  | 62x )
   Záverečný účet Obce Trstín a rozpočtové hospodárenie za rok 2018-návrh  ( 531,1 kB  | 07.06.2019 o 12:53  | 23x )
   Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2016  ( 15,3 kB  | 31.05.2016 o 17:05  | 156x )
   Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2015-2020  ( 671,6 kB  | 01.03.2016 o 11:13  | 946x )
   Poriadok odmeňovania poslancov obce Trstín  ( 30,0 kB  | 14.12.2011 o 15:53  | 245x )
   Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií obecného zastupiteľstva  ( 38,0 kB  | 09.06.2010 o 15:55  | 149x )
   Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trstín na roky 2008-2013  ( 1 013,5 kB  | 21.01.2008 o 15:55  | 741x )
   Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií podľa zákona 211/2000 Z.z.  ( 25,5 kB  | 21.01.2006 o 15:52  | 168x )
   Smernica na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a petícií  ( 74,5 kB  | 21.01.2006 o 15:52  | 250x )
   Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce  ( 133,5 kB  | 21.01.2006 o 15:50  | 272x )
   Štatút obce Trstín  ( 132,0 kB  | 21.01.2006 o 15:50  | 274x )
   Štatút obecnej knižnice Trstín  ( 34,0 kB  | 21.01.2006 o 15:48  | 168x )
   Zriaďovacia listina knižnice  ( 30,5 kB  | 21.01.2006 o 13:56  | 135x )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   
Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :VEĽKOSŤ-DÁTUM PRIDANIA-POČET ZOBRAZENÍ)
Print Friendly, PDF & Email