OBEC V ČÍSLACH

obec2ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov obce: Trstín Kód obce: 507687 Názov okresu: Trnava Názov kraja: Trnavský Prvá písomná zmienka: 1256 Nadmorská výška stredu obce: 211 m Celková výmera územia v m2: 26 185 612 Hustota obyvateľstva na km2: 51

SPÁDOVOSŤ OBCE

Pošta: Trstín Matričný úrad: Trstín Daňový úrad: Trnava Obvodné oddelenie PZ: Trstín Okresný súd: Trnava Okresné riaditeľstvo HaZZ: Trnava Sídlo pracoviska obvodového úradu: Trnava Sídlo územnej vojenskej správy:  Trnava Sídlo Úradu práce, soc. vecí a rodiny: Trnava Sídlo obvodného úradu živ. prostredia: Trnava

DEMOGRAFICKÉ UKAZATELE

Počet obyvateľov k 31.12.2017: 1389 Z toho mužov: 698  Z toho žien: 691 Pred-produktívny vek (0 až 14 rokov): 205 Produktívny vek (15 až 54) ženy: 384 Produktívny vek (15 až 59) muži: 451 Po-produktívny vek spolu: 349 Počet sobášov občanov Trstína v roku 2017:  10 Počet narodených detí v roku 2017:  9 Počet prisťahovaných občanov v roku 2017: 27 Počet odsťahovaných občanov v roku 2017: 13 Počet zomrelých občanov v roku 2017: 18

ZLOŽENIE OBYVATEĽOV

Slovenská národnosť : 1333 Česká národnosť: 3 Ukrajinská: 1 Nemecká: 1 Maďarská národnosť: 6 Rómska: 1 Ostatné: 5 Nezistené: 23

NÁBOŽENSKÁ PRÍSLUŠNOSŤ

Rímsko-katolícka cirkev: 1094 Grécko-katolícka cirkev: 4 Evanjelická cirkev (ausburského vyznania):  21 Reformovaná kresťanská cirkev: 1 Svedkovia Jehovovi: 11 Bratská jednota baptistov: 4 Adventisti siedmeho dňa: 2 Iné: 1 Bez vyznania: 141 Nezistené: 94

ČLENSTVO OBCE

Malokarpatské partnerstvo

Malokarpatské partnerstvo združuje 21 obcí: Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce n. Trnavou, Boleráz, Borová, Buková, Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolné Orešany, Horné Orešany, Kátlovce, Košolná, Lošonec, Naháč, Ružindol, Smolenice, Suchá nad Parnou, Šelpice, Trstín a Zvončín a množstvo podnikateľských subjektov a neziskových a športových organizácií.

MikroRegión Biela Hora

Obec Trstín bola súčasťou mikroregiónu, do ktorého patrilo 10 obcí. Tento mikroregión sa nazýval Biela Hora. Medzi ďalšie obce mikroregiónu Biela Hora patria Trstín, Bíňovce, Buková, Cerová, Hradište pod Vratnom, Jablonica, Osuské, Plavecký Peter, Prietrž a Prievaly.