OBEC V ČÍSLACH

obec2ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov obce: Trstín
Kód obce: 507687
Názov okresu: Trnava
Názov kraja: Trnavský

Prvá písomná zmienka: 1256
Nadmorská výška stredu obce: 211 m
Celková výmera územia v m2: 26 185 612
Hustota obyvateľstva na km2: 51

SPÁDOVOSŤ OBCE

Pošta: Trstín
Matričný úrad: Trstín

Daňový úrad: Trnava

Obvodné oddelenie PZ: Trstín

Okresný súd: Trnava

Okresné riaditeľstvo HaZZ: Trnava
Sídlo pracoviska obvodového úradu: Trnava

Sídlo územnej vojenskej správy:  Trnava

Sídlo Úradu práce, soc. vecí a rodiny: Trnava

Sídlo obvodného úradu živ. prostredia: Trnava

DEMOGRAFICKÉ UKAZATELE

Počet obyvateľov k 31.12.2018: 1379
Z toho mužov: 695 
Z toho žien: 684
Pred-produktívny vek (0 až 14 rokov): 204
Produktívny vek (15 až 54) ženy: 379
Produktívny vek (15 až 59) muži: 447
Po-produktívny vek spolu: 349

Počet sobášov občanov Trstína v roku 2018:  15
Počet narodených detí v roku 2018:  9
Počet prisťahovaných občanov v roku 2018: 31
Počet odsťahovaných občanov v roku 2018: 37
Počet zomrelých občanov v roku 2018: 13

ZLOŽENIE OBYVATEĽOV

Slovenská národnosť : 1333
Česká národnosť: 3
Ukrajinská: 1
Nemecká: 1
Maďarská národnosť: 6
Rómska: 1
Ostatné: 5
Nezistené: 23

NÁBOŽENSKÁ PRÍSLUŠNOSŤ

Rímsko-katolícka cirkev: 1094
Grécko-katolícka cirkev: 4
Evanjelická cirkev (ausburského vyznania):  21
Reformovaná kresťanská cirkev: 1
Svedkovia Jehovovi: 11
Bratská jednota baptistov: 4
Adventisti siedmeho dňa: 2
Iné: 1
Bez vyznania: 141
Nezistené: 94

ČLENSTVO OBCE

Malokarpatské partnerstvo

Malokarpatské partnerstvo združuje 21 obcí: Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce n. Trnavou, Boleráz, Borová, Buková, Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolné Orešany, Horné Orešany, Kátlovce, Košolná, Lošonec, Naháč, Ružindol, Smolenice, Suchá nad Parnou, Šelpice, Trstín a Zvončín a množstvo podnikateľských subjektov a neziskových a športových organizácií.

MikroRegión Biela Hora

Obec Trstín bola súčasťou mikroregiónu, do ktorého patrilo 10 obcí. Tento mikroregión sa nazýval Biela Hora. Medzi ďalšie obce mikroregiónu Biela Hora patria Trstín, Bíňovce, Buková, Cerová, Hradište pod Vratnom, Jablonica, Osuské, Plavecký Peter, Prietrž a Prievaly.

Print Friendly, PDF & Email