Návrh VZN č. 80/2019 – ÚPN obce Trstín.

Návrh VZN a jeho prílohu, ktorým sa vyhlási Záväzná časť Zmien a doplnkov 02/2018 ÚPN obce Trstín 

  Návrh VZN č. 80/2019 (33,0 kB | 83x stiahnuté)
  Príloha č. 1 k VZN - titul. strana (27,0 kB | 66x stiahnuté)
  Príloha č. 1 k VZN - záv. časť (424,7 kB | 82x stiahnuté)
Print Friendly, PDF & Email