NÁPOVEDA

KLÁVESOVÉ SKRATKY

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje pomocou klávesových skratiek ovládať niektoré úkony zobrazenia. Pre základnú obsluhu prinášame najčastejšie z nich:

  • F5  Stlačenie klávesu F5 spustí obnovenie obsahu stránky (tzv. REFRESH).
  • CTRL + +   Podržanie klávesu CRTL a následné stláčanie tlačidla + (plus) zväčší v prehliadači zobrazenie stránky - priblíženie
  • CTRL + Podržanie klávesu CRTL a následné stláčanie tlačidla - (mínus) zmenší v prehliadači zobrazenie stránky - oddialenie
  • CRTL + 0  Podržanie klávesu CRTL a následné stlačenie tlačidla 0 (nula)  upraví v prehliadači zobrazenie stránky do pôvodnej  veľkosti v akej bola stránka vyrobená
  • CTRL + Pri vyhľadávaní textového reťazca priamo na stránke po stlačení kombinácie CTRL+F sa v niektorom z rohov obrazovky aktivuje okno pre zadanie textového reťazca (záleží od typu prehliadača, napr. Firefox - vľavo dole, GoogleChrome - vpravo hore, Internet Explorer - vľavo hore a podobne).