Nádoby na separovaný zber

Na základe požiadaviek občanov obec plánuje zakúpiť 240 l nádoby na separovaný odpad. Keďže zber separovaného odpadu v obci je zabezpečovaný do vriec, ktoré sú občanom dodávané zdarma a v neobmedzenom množstve, zakúpením nádob na separovaný zber by obec len sprístupnila občanom  službu a nádoby by si občania museli zakúpiť. Cena nádoby sa samozrejme odvíja aj od objednaného množstva, preto touto cestou vyzývame občanov, ktorí majú záujem o nádobu na separovaný zber, aby sa nahlásili na obecnom úrade do 31.08.2018. Zber separovaného odpadu do vriec aj naďalej zostáva, takže občania, ktorí si nádobu neobjednajú, môžu zdarma využívať doterajší spôsob zberu.

 

Print Friendly, PDF & Email