SLUŽBY V OBCI

POŠTA

Telefónne číslo: +421 33 5589159
Hodiny pre verejnosť:
Po, Št, Pi:  07:30-13:00      14:00-15:00
Ut:             07:30-12:00
St:              07:30-13:00      14:00-17:00

POLÍCIA

V Trstíne sa nachádza Obvodné oddelenie Policajného zboru SR.
Telefónne číslo: +421 33 5589133


OBECNÁ KNIŽNICA TRSTÍN

Do roku 2007  – Miestna ľudová knižnica. Nachádza sa v suteréne kultúrneho domu. Knihovníčkou je pani Jaroslava Petrovičová, ktorá od 1.1.2018 vystriedala po dlhých rokoch pani Stanislavu Indrichovičovú. Knižničný fond tvorí 4600 kníh. Ročne knižnicu navštívi takmer 1000 návštevníkov. Registrovaných je 85 čitateľov. Počet výpožičiek je viac ako 3500.

Otváracia doba pre verejnosť
Pondelok
  16:00–18:00
Štvrtok
      16:00–18:00
Sobota
      13:00–17:00

Vďaka dotáciám z MK SR boli v roku 2010 a 2015 zakúpené knihy v hodnote 800 €.

V sade 7 ks DVD z cyklu dokumentárnych filmov Pavla Dvořáka zo slovenských dejín Hľadanie stratených svetov sa  DVD Česká cesta sa priamo dotýka našej obce.


MIESTNE OSVETOVÉ STREDISKO

Kultúrno-spoločenské podujatia, udržiavanie tradícií, poriadanie výstav organizovalo do konca roku 2007 Miestne osvetové stredisko. Miestne osvetové stredisko v Trstíne je už minulosťou. MOS Trstín bolo malou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom bola obec Trstín. Plnilo spoločenské poslanie hlavne v oblasti kultúry a vzdelávania. Predchodcom MOS bola Osvetová beseda. Najstaršie účtovné záznamy pochádzajú z roku 1965. Rozhodnutím rady MNV zo dňa 25.11.1985 bola premenovaná na Miestne osvetové stredisko. Počas celého obdobia pracovali ako vedúci: Ján Hetteš (+23.4.1995), Mgr. Miroslav Počuch, Mgr. Štefan Radocha, Ján Vajsábel, Ján Opalek (č.d. 371), Terézia Holická, Ing. Jana Jakubcová rod. Kučerová, Marta Genčúrová, Katarína Indrišková.
Osvetová činnosť bola financovaná v plnej výške z vlastných príjmov – zo vstupného a zo sponzorských príspevkov.


POSILŇOVŇA

Posilňovňa je z technických príčin zatvorená.

posilnovna_lavicka

ZUMBA A CVIČENIE PRE ŽENY

Zumba je skvelá nielen pre vaše telo, ale hlavne pre vašu myseľ. Čo tak zabudnúť na bežné problémy všedného dňa a prísť vytancovať všetky svoje starosti? Kombinuje dynamickú latinsko-americkú hudbu a latinsko-americké tance spolu s aeróbnymi pohybmi. Využíva tance ako Salsa, Merengue, Cumbia, Reaggaeton, Flamenco, Hip-hop, Cha-cha, Samba, Calypso, Belly Dance a omnoho viac.

Print Friendly, PDF & Email