ZO ŽIVOTA 2018

Galérie prispievateľov

Fotografie a albumy, ktoré vyhotovil Doc. PhDr. Oliver Židek, CSc:

 

Silvestrovský stolnotenisový turnaj – 30.12.2018

Adventná výstava

9. ročník súťaže O trstínsky naj zákusok

Jesenná výstava

Svätojánska noc v Jarkoch

19. Memoriál Františka Daniša – štart, trať, cieľ

19.Memoriál Františka Daniša – kultúrny dom

Tradičná jarná výstava

2. reprezentačný ples ZRPŠ

65. výročie MS SČK

Odkazy na fotografie z podujatí s partnerskou obcou Blatnička:

Pomáhejme tradicím v regione

Ďakovná púť v Blatnici

100 rokov republiky

MÓDNA prehliadka

 

 

 


Vlastné galérie

Aj tohtoročná posledná májová nedeľa patrila našim najmenším. Starostka obce slávnostne uvítala do života osem detí - nových občiankov našej obce. Príjemnú atmosféru doplnili hrou na hudobné nástroje sestry Kudláčové. Na záver bolo pre všetkých prítomných prichystané občerstvenie.

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli nedeľu 13. mája v Kultúrnom dome v Trstíne. Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Poslanie matky je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Poďakovanie všetkým mamách za ich lásku a obetavosť najskôr vyjadrila v úvodnom slove starostka obce Marta Genčúrová. Potom deti ZŠ s MŠ v Trstíne svojim pekným vystúpením potešili nielen svoje mamičky ale aj všetkých prítomných v sále. Každá mamička bola na záver programu obdarovaná kvetinkou.

Tohtoročné Vítanie mája sa uskutočnilo v podvečer 30. apríla vo dvore obecného úradu. Starostka obce všetkých srdečne privítala. Program piesní a tancov pripravili deti Materskej školy v Trstíne. Za vystúpenie boli odmenení malou sladkosťou. O dobrú náladu sa postarala aj hudobná skupina Rapid. Pre deti aj dospelých bolo pripravené malé občerstvenie.

Dňa 11.4.2018 sa znova uskutočnil bezpríspevkový mobilný odber krvi pod názvom Samosprávna kvapka krvi v Kultúrnom dome v Trstíne. Pozvanie prijalo 16 dobrovoľných darcov krvi, za čo im patrí srdečné poďakovanie: Babóšová Vieroslava, UIman Pavol, Indrišková Katarína, Rábara Martin, Zuzčák Martin, Kučerová Daniela, Kučera Peter, Vaško Dušan, Sloboda Martin, Kudrnová Kučerová Katarína, Bešková Gabriela, Baroš Rudolf, Ormandy Jozef, Taranda Pavol, Olšovská Katarína, Genčúrová Marta. Poďakovanie patrí aj členkám MS SČK v Trstíne, ktoré sa podieľali na príprave mobilného odberu krvi.

Miestny spolok SČK v Trstíne v spolupráci s Obcou Trstín a n. o. Biela Hora usporiadali 12. marca 2018 v KD Trstín zaujímavú akciu - Maľovanie kraslíc. Svoju zručnosť pri maľovaní výduškov si mohli vyskúšať ako dospelí, tak aj deti. Zároveň si navzájom odovzdali skúsenosti a naučili sa nové techniky zdobenia veľkonočných vajíčok.

Členovia ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Trstíne sa v tomto roku zišli na výročnej členskej schôdzi dňa 25.2.2018 v budove Ambroziána. Schôdzu viedla podpredsedníčka p. Oľga Balažovičová. Predsedníčka p. Mária Kyselicová vykonala blahoželanie jubilantom. Nezabudlo sa ani na členov, ktorí zomreli v minulom roku 2017, ich pamiatku si všetci zúčastnení uctili minútou ticha. Starostka obce pozvala prítomných na prehliadku pamätnej izby. Hosťami za okresný výbor boli predseda JUDr. Alojz Partel a podpredsedníčka pani Viera Podzimková. Pozvanie prijal aj vdp. Mgr. Peter Sabol, správca farnosti.

Dňa 24.5.2018 sa v KD Trstín uskutočnila výročná členská schôdza MS SČK v Trstíne. Schôdzu viedla podpredsedníčka MS pani Iveta Wojatschková. Privítala hostí: PhDr. Angelika Dudžákovú, MPH – predsedníčku Územného spolku SČK v Trnave a starostku obce Trstín Martu Genčúrovú. Minuloročnú činnosť organizácie vyhodnotila predsedníčka p. Ľudmila Fedorová a poďakovala všetkým členom za aktívnu účasť. Za bezpríspevkové darovanie krvi bola zlatou plaketou MUDr. Jana Janského ocenená pani Blažena Hláveková. Gratuláciu s malou pozornosťou prijali aj členovia, ktorí v tomto roku oslavujú okrúhle životné jubileum.

Obec Trstín a DHZ v Trstíne usporiadali 10.februára 2018 v KD Trstín už tradičné pochovávanie basy. Do tanca a pre dobrú zábavu hrala skupina Rapid.

Print Friendly, PDF & Email