ZO ŽIVOTA 2018

Galérie prispievateľov

Fotografie a albumy, ktoré vyhotovil Doc. PhDr. Oliver Židek, CSc:

 

Silvestrovský stolnotenisový turnaj – 30.12.2018

Adventná výstava

9. ročník súťaže O trstínsky naj zákusok

Jesenná výstava

Svätojánska noc v Jarkoch

19. Memoriál Františka Daniša – štart, trať, cieľ

19.Memoriál Františka Daniša – kultúrny dom

Tradičná jarná výstava

2. reprezentačný ples ZRPŠ

65. výročie MS SČK

Odkazy na fotografie z podujatí s partnerskou obcou Blatnička:

Pomáhejme tradicím v regione

Ďakovná púť v Blatnici

100 rokov republiky

MÓDNA prehliadka

 

 

 


Vlastné galérie

Všetkým bezpríspevkovým darcom krvi, ktorí prijali pozvanie 17. októbra 2018 do kultúrneho domu na mobilný odber krvi, patrí srdečné poďakovanie. Zúčastnílo sa 25 darcov. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí sa podieľali na uskutočnení tohoto podujatia.

Obec Trstín a MS SČK v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave zrealizovali 3. októbra 2018 v kultúrnom dome v Trstíne akciu Deň zdravia za účelom zvýšenia povedomia obyvateľstva o problematike aktívneho stárnutia pod názvom „Červený deň srdca . Okrem rôznych vyšetrení, testov a preškolení poskytnutia prvej pomoci bola pre návštevníkov prichystaná aj ochutnávka výrobkov zdravej výživy. Za jej prípravu patrí poďakovanie členkám MS SČK.

Dňa 29.9.2018 sa uskutočnila v ČR výsadba líp členmi Českého záhradkárskeho zväzu a Slovenského zväzu záhradkárov pri príležitosti 100. výročia vzniku samostatného československého štátu.

Jednota dôchodcov usporiadala 13. septembra 2018 pre svojich členov, ich rodinných príslušníkov, ako aj ostatných záujemcov zájazd do Bojníc s návštevou novootvorenej vyhliadky, Bojnického zámku a ZOO.

Miestny spolok SČK pozval 8. septembra 2018 svojich členov, darcov krvi a priaznivcov Červeného kríža na červenokrížsky piknik, ktorý sa uskutočnil v Jarkoch. K občerstveniu bola pripravená už tradičná fazuľovica. Na obľúbenom a zároveň vydarenom podujatí nechýbala ani príjemná atmosféra a dobrá nálada.

Pozvanie partnerskej obce Českej republiky Blatnička prijali zástupcovia obce Trstín a zúčastnili sa 26. augusta 2018 na „Ďakovnej púti“ pri Kaplnke svatého Antonínka, ktorá je kultúrnou pamiatkou ČR, kde sa už tradične aj tento rok slúžila sv. omša ako poďakovanie za tohtoročnú úrodu a zároveň sa slávilo 350. výročie pútnického miesta na Svatém Antonínku.

Púťová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v Hájičku sa konala v tomto roku 12. augusta. Slávnostná sv omša, ktorú celebroval Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, bola vysielaná priamym prenosom televízie Lux.

Na počesť kardinála Jozefa Tomku, emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ktorý v sobotu 23. júna 2018, v predvečer sviatku Narodenia sv. Jána Krstiteľa, zavítal do nášho Hájička, bola osadená do kameňa pri kostole Panny Márie v Hájičku pamätná tabuľa, ktorú v nedeľu, 12. augusta 2018 počas púťovej slávnosti posvätil trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Púťová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie začala už tradične v piatok 10. augusta 2018 v popoludňajších hodinách púťou veriacich na miesto Pri obrázku v horách, kde sa o 18:00 hod. konala sv. omša.

V tomto roku sme sa zbytočne obávali toho, že nepriaznivé počasie prekazí milé a zároveň obľúbené podujatie – Svätojánska noc v Jarkoch. Popoludní 23.6.2018 sa vyčasilo, a rozprávkové bytosti mohli nastúpiť na svoje miesta. Nechýbalo ani veštenie z anjelských kariet, opekačka, hľadanie pokladu, či varenie nápoja lásky. Srdečne boli vítaní aj hostia Českej republiky z partnerskej obce Blatnička. Členom Miestneho spolku SČK, všetkým účinkujúcim a zúčastneným patrí srdečné poďakovanie.

V sobotu 23. júna v predvečer sviatku Narodenia sv. Jána Krstiteľa zavítal v podvečerných hodinách do nášho Hájička Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Prišiel v sprievode generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy Mons. Jána Pavčíra, osobného sekretára trnavského arcibiskupa dp. Ivana Ružičku a hlavného ekonóma trnavskej arcidiecézy dp. Jána Vida. Tejto neuveriteľnej a vzácnej návšteve sme mohli ukázať kostolík Sedembolestnej Panny Márie v Hájičku, krížovú cestu ako i celý areál tohto nášho pútnického miesta. Jeho Eminencia, otec kardinál dopoludnia slávil sv. omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, pri príležitosti 40. výročia vzniku samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie, popoludní navštívil cirkevné gymnázium v Trnave a odtiaľ prišiel k nám na krátku, pre nás však historickú návštevu o to cennejšiu, že má už úctyhodných 94 rokov. Veľmi sa z toho tešíme; nech mu dobrotivý Pán dá ešte veľa zdravia a nášmu národu ešte veľa podobných osobností.

V sobotu 9.6.2018 sme si pripomenuli 120 výročie železničnej trate Trnava-Smolenice-Jablonica-Kúty aj na našej železničnej stanici. Železničná stanica sa pred 120 rokmi nazývala NÁDAS - SZOMOLÁNY, od r. 1907 POSZONYNÁDAS - SZOMOLÁNY, po r. 1918 názov NÁDAŠ - SMOLENICE bol upravený iba na SMOLENICE. Obec Trstín sa prezentovala výstavou pohľadníc POZDRAVY Z NÁDAŠA, ktoré pre nás upravila a preniesla na plátna Norika Szombatová. Pracliky venoval pán Ramón Školuda - Pekáreň Školuda. Cestujúci si mohli pochutiť tiež na dobrej medovinke, ktorú vyrábajú síce v Smoleniciach ale Trstínčania.

MŠ pripravila pre naše deti zaujímavý program. Pri príležitosti Dňa detí ich prišli pozdraviť aj predsedníčka MS SČK pani Ľudmila Fedorová a starostka obce.

19. ročník cezpoľného behu Memoriál Františka Daniša sa v tomto roku konal v sobotu 26. mája. Na štarte stálo 101 bežcov, z toho 19 žien a 82 mužov. Do cieľa dobehli všetci, nik to nevzdal. 78 bežcov zabehlo celé 3 okruhy, teda 8090 m. Muži nad 70 rokov odbehli 2 okruhy, bolo ich 11. Beh zdravia - jeden okruh zabehli 12-ti bežci. Absolútnym víťazom je Filip Moravec. ĎAKUJEME všetkým bežcom a všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní nášho bežeckého sviatku. Tešíme sa na jubilejný 20-ty ročník v poslednú májovú sobotu 25.5.2019.

Print Friendly, PDF & Email