ZO ŽIVOTA 2018

Galérie prispievateľov

Fotografie a albumy, ktoré vyhotovil Doc. PhDr. Oliver Židek, CSc:

Svätojánska noc v Jarkoch

19. Memoriál Františka Daniša – štart, trať, cieľ

19.Memoriál Františka Daniša – kultúrny dom

Tradičná jarná výstava

2. reprezentačný ples ZRPŠ

Odkazy na fotografie z podujatí s partnerskou obcou Blatnička

Ďakovná púť v Blatnici

 

 


Vlastné galérie

V tomto roku sme sa zbytočne obávali toho, že nepriaznivé počasie prekazí milé a zároveň obľúbené podujatie – Svätojánska noc v Jarkoch. Popoludní 23.6.2018 sa vyčasilo, a rozprávkové bytosti mohli nastúpiť na svoje miesta. Nechýbalo ani veštenie z anjelských kariet, opekačka, hľadanie pokladu, či varenie nápoja lásky. Srdečne boli vítaní aj hostia Českej republiky z partnerskej obce Blatnička. Členom Miestneho spolku SČK, všetkým účinkujúcim a zúčastneným patrí srdečné poďakovanie.

V sobotu 23. júna v predvečer sviatku Narodenia sv. Jána Krstiteľa zavítal v podvečerných hodinách do nášho Hájička Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Prišiel v sprievode generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy Mons. Jána Pavčíra, osobného sekretára trnavského arcibiskupa dp. Ivana Ružičku a hlavného ekonóma trnavskej arcidiecézy dp. Jána Vida. Tejto neuveriteľnej a vzácnej návšteve sme mohli ukázať kostolík Sedembolestnej Panny Márie v Hájičku, krížovú cestu ako i celý areál tohto nášho pútnického miesta. Jeho Eminencia, otec kardinál dopoludnia slávil sv. omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, pri príležitosti 40. výročia vzniku samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie, popoludní navštívil cirkevné gymnázium v Trnave a odtiaľ prišiel k nám na krátku, pre nás však historickú návštevu o to cennejšiu, že má už úctyhodných 94 rokov. Veľmi sa z toho tešíme; nech mu dobrotivý Pán dá ešte veľa zdravia a nášmu národu ešte veľa podobných osobností.

V sobotu 9.6.2018 sme si pripomenuli 120 výročie železničnej trate Trnava-Smolenice-Jablonica-Kúty aj na našej železničnej stanici. Železničná stanica sa pred 120 rokmi nazývala NÁDAS - SZOMOLÁNY, od r. 1907 POSZONYNÁDAS - SZOMOLÁNY, po r. 1918 názov NÁDAŠ - SMOLENICE bol upravený iba na SMOLENICE. Obec Trstín sa prezentovala výstavou pohľadníc POZDRAVY Z NÁDAŠA, ktoré pre nás upravila a preniesla na plátna Norika Szombatová. Pracliky venoval pán Ramón Školuda - Pekáreň Školuda. Cestujúci si mohli pochutiť tiež na dobrej medovinke, ktorú vyrábajú síce v Smoleniciach ale Trstínčania.

MŠ pripravila pre naše deti zaujímavý program. Pri príležitosti Dňa detí ich prišli pozdraviť aj predsedníčka MS SČK pani Ľudmila Fedorová a starostka obce.

19. ročník cezpoľného behu Memoriál Františka Daniša sa v tomto roku konal v sobotu 26. mája. Na štarte stálo 101 bežcov, z toho 19 žien a 82 mužov. Do cieľa dobehli všetci, nik to nevzdal. 78 bežcov zabehlo celé 3 okruhy, teda 8090 m. Muži nad 70 rokov odbehli 2 okruhy, bolo ich 11. Beh zdravia - jeden okruh zabehli 12-ti bežci. Absolútnym víťazom je Filip Moravec. ĎAKUJEME všetkým bežcom a všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní nášho bežeckého sviatku. Tešíme sa na jubilejný 20-ty ročník v poslednú májovú sobotu 25.5.2019.

Aj tohtoročná posledná májová nedeľa patrila našim najmenším. Starostka obce slávnostne uvítala do života osem detí - nových občiankov našej obce. Príjemnú atmosféru doplnili hrou na hudobné nástroje sestry Kudláčové. Na záver bolo pre všetkých prítomných prichystané občerstvenie.

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli nedeľu 13. mája v Kultúrnom dome v Trstíne. Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Poslanie matky je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Poďakovanie všetkým mamách za ich lásku a obetavosť najskôr vyjadrila v úvodnom slove starostka obce Marta Genčúrová. Potom deti ZŠ s MŠ v Trstíne svojim pekným vystúpením potešili nielen svoje mamičky ale aj všetkých prítomných v sále. Každá mamička bola na záver programu obdarovaná kvetinkou.

Tohtoročné Vítanie mája sa uskutočnilo v podvečer 30. apríla vo dvore obecného úradu. Starostka obce všetkých srdečne privítala. Program piesní a tancov pripravili deti Materskej školy v Trstíne. Za vystúpenie boli odmenení malou sladkosťou. O dobrú náladu sa postarala aj hudobná skupina Rapid. Pre deti aj dospelých bolo pripravené malé občerstvenie.

Dňa 11.4.2018 sa znova uskutočnil bezpríspevkový mobilný odber krvi pod názvom Samosprávna kvapka krvi v Kultúrnom dome v Trstíne. Pozvanie prijalo 16 dobrovoľných darcov krvi, za čo im patrí srdečné poďakovanie: Babóšová Vieroslava, UIman Pavol, Indrišková Katarína, Rábara Martin, Zuzčák Martin, Kučerová Daniela, Kučera Peter, Vaško Dušan, Sloboda Martin, Kudrnová Kučerová Katarína, Bešková Gabriela, Baroš Rudolf, Ormandy Jozef, Taranda Pavol, Olšovská Katarína, Genčúrová Marta. Poďakovanie patrí aj členkám MS SČK v Trstíne, ktoré sa podieľali na príprave mobilného odberu krvi.

Miestny spolok SČK v Trstíne v spolupráci s Obcou Trstín a n. o. Biela Hora usporiadali 12. marca 2018 v KD Trstín zaujímavú akciu - Maľovanie kraslíc. Svoju zručnosť pri maľovaní výduškov si mohli vyskúšať ako dospelí, tak aj deti. Zároveň si navzájom odovzdali skúsenosti a naučili sa nové techniky zdobenia veľkonočných vajíčok.

Členovia ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Trstíne sa v tomto roku zišli na výročnej členskej schôdzi dňa 25.2.2018 v budove Ambroziána. Schôdzu viedla podpredsedníčka p. Oľga Balažovičová. Predsedníčka p. Mária Kyselicová vykonala blahoželanie jubilantom. Nezabudlo sa ani na členov, ktorí zomreli v minulom roku 2017, ich pamiatku si všetci zúčastnení uctili minútou ticha. Starostka obce pozvala prítomných na prehliadku pamätnej izby. Hosťami za okresný výbor boli predseda JUDr. Alojz Partel a podpredsedníčka pani Viera Podzimková. Pozvanie prijal aj vdp. Mgr. Peter Sabol, správca farnosti.

Dňa 24.5.2018 sa v KD Trstín uskutočnila výročná členská schôdza MS SČK v Trstíne. Schôdzu viedla podpredsedníčka MS pani Iveta Wojatschková. Privítala hostí: PhDr. Angelika Dudžákovú, MPH – predsedníčku Územného spolku SČK v Trnave a starostku obce Trstín Martu Genčúrovú. Minuloročnú činnosť organizácie vyhodnotila predsedníčka p. Ľudmila Fedorová a poďakovala všetkým členom za aktívnu účasť. Za bezpríspevkové darovanie krvi bola zlatou plaketou MUDr. Jana Janského ocenená pani Blažena Hláveková. Gratuláciu s malou pozornosťou prijali aj členovia, ktorí v tomto roku oslavujú okrúhle životné jubileum.

Obec Trstín a DHZ v Trstíne usporiadali 10.februára 2018 v KD Trstín už tradičné pochovávanie basy. Do tanca a pre dobrú zábavu hrala skupina Rapid.

Print Friendly, PDF & Email