ZO ŽIVOTA 2016

Fotografie a albumy, ktoré vyhotovil Doc.PhDr.Oliver Židek,CSc :

760. výročie prvej písomnej zmienky o obci Trstín

Noc v škole

Výstava Veľká noc

Jesenná výstava

Stretnutie sedemdesiatnikov – Kaštieľ Alfonz a KD

Linky na fotografie a články:

FOTO PICASAWEB

FOTO – 33 rokov družby záhradkárov okresov Trnava – Břeclav

Článok v Trnavskom hlase

Fotogaléria z družobného zájazdu na Slovensko

FOTO Vítanie mája – MŠ

  • Zo života 2016

Už po siedmykrát sa uskutočnilo na futbalovom ihrisku Silvestrovské vypúšťanie lampiónov šťastia. V príhovore starostka obce privítala prítomných a zároveň pozvala na varené víno a čaj, ktorý nám pripravili naši futbalisti – Pavol Kurinec a Ľuboš Hanus - za čo sa im srdečne poďakovala. Vďaka patrí aj pánu Ramonovi Školudovi, ktorý už tradične poskytol svoje výrobky a postaral sa o krásny ohňostroj v závere podujatia. Poďakovanie patrí aj našim hasičom, ktorí dozerali na našu bezpečnosť pri zapaľovaní lampiónov. So želaním pekného zážitku svoj príhovor ukončila slovami: „Nech teda naše priania spolu s lampiónmi stúpajú k nebu a nech sa nám všetky do jedného v novom roku splnia“.

8.ročník silvestrovského stolnotenisového turnaja o putovný pohár starostky obce, ktorý získal pán Jozef MIŠČI z Bukovej. Starostka obce vyslovuje poďakovanie p. Pavlovi Wojatschkovi za usporiadanie tohto podujatia a tiež všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili. P. Drahomírovi Malíškovi vďaka za zdokumentovanie celého podujatia – link na stránku, kde si môžete pozrieť tabuľky a ďalšie fotografie http://stolnotenisovyturnaj.eu/vysledky-turnajov/vysledky-2016/30-12-trstin

V Kultúrnom dome v Trstíne koncertovala 27. decembra trnavská gospelová kapela Spektrum. Hudobné zoskupenie spevákov a hudobníkov milo prekvapilo obecenstvo vianočnými koledami a piesňami. Koncert bol príjemným doplnením vianočnej atmosféry obyvateľov obce Trstín.

Betlehemské svetlo, symbol Vianoc do našej obce priniesol náčelník skautov dňa 23. decembra. Betlehemské svetlo bolo premiestnené do kostola a občania Trstína si mohli toto svetlo zobrať do svojich domovov. \\\"Nech SVETLO z Betlehema prežiari naše srdcia a nech Vianoce prežívame po celý rok...\\\"

Tohtoročné posedenie s dôchodcami sa uskutočnilo v tretiu adventnú nedeľu v KD Trstín. Po príhovore starostky obce odohrali ochotníci DIVADLA NA STRNISKU z Modranky divadelné predstavenie Vianočný príbeh. Našich seniorov prišiel pozdraviť aj veľadôstojný pán farár Mgr. Peter Sabol. Seniorov sme ponúkli voňavým vareným vínkom, oblátkami, koláčikmi, kávou a ovocím. Počas posedenia účinkovali aj naše speváčky pod vedením p. Olívie Papiernikovej. Zaspievali koledy a nakoniec spoločne tradične aj Tichú noc. Ako darček dôchodcovia dostali vonné sviečky.

V podvečer 6. decembra 2016 zavítal do našej obce Mikuláš. Spolu s anjelom a čertom rozdali všetkým deťom mikulášsku nádielku v podobe adventných kalendárov. Deti Materskej školy v Trstíne potešili Mikuláša pripravenými básňami. Na záver rozsvietil Mikuláš Vianočný stromček.

Sprievodným podujatím počas Adventnej výstavy bol 3. ročník výstavy obrazov neprofesionálnej výtvarnej tvorby p. Zlatice Plevkovej pod názvom Trstínska paleta 2016. Návštevníci si mohli výstavu pozrieť v zimnej záhrade Kultúrneho domu v Trstíne.

MS SČK v Trstíne usporiadal v KD v Tstíne tradičnú adventnú výstavu - 10. ročník, pod názvom Advent vo farbách prírody. Výstava bola spojená s ukážkou pečenia a predajom oblátok a trubičiek, medu, čajov, medovníkov, drotárskych výrobkov, vianočných ozdôb a darčekov. Na občerstvenie bola pripravená kapustnica a vianočný punč. Počas výstavy sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže o trstínsky naj zákusok. Foto: p. Jozef Hodulík a p. Jaroslav Indrichovič

Obec Trstín si pripomenula 760. výročie prvej písomnej zmienky o obci výstavou historických fotografií a dokumentov. Toto zaujímavé podujatie sa uskutočnilo v Kultúrnom dome v Trstíne 13. novembra 2016. Návštevníci si mohli pozrieť zaujímavé historické dokumenty a fotografie, ktoré zachytávajú život v našej obci. Všetkým, ktorí zapožičali historický materiál a akýmkoľvek spôsobom prispeli k uskutočneniu tohoto podujatia patrí srdečné poďakovanie.

MS SČK v Trstíne usporiadal 13. novembra 7. ročník súťaže O trstínsky naj ... zákusok. Súťaže sa zúčastnilo 21 gazdiniek. Umiestnenie: 1. miesto Bibiána Medovičová a Roman Janikovič, 2. miesto Jozefína Beluská, 3. miesto Helena Hirnerová. Výherkyniam boli odovzdané ocenenia za prvé tri miesta na Adventnej výstave 26.11.2016.

Obec Trstín si dňa 11.11.2016 uctila pietnou spomienkou Deň padlých v rámci Medzinárodného dňa vojnových veteránov. O 11:11 hod. sa rozozvučal hlas zvonov. Starostka obce po krátkom príhovore položila k Pomníku padlých kyticu červených makov za účasti zástupcov školy, žiakov a občanov obce Trstín. Podujatie bolo spestrené piesňami speváckeho zboru s doprovodom na harmonike pani Olíviou Papiernikovou.

Deň zdravia bol spojený s ochutnávkou zdravej výživy, ktorú pripravili členky MS SČK v Trstíne. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zorganizoval MS SČK v Trstíne súťaž pod názvom \"Tri groše\". Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, a to: výtvarné a literárne práce. Traja najlepší boli odmenení a každý žiak, ktorý sa zapojil dostal magnetku na pamiatku. Na vyhodnotenie si žiaci pozvali svojich starých rodičov.

MS SČK v Trstíne usporiadal v spolupráci so ZMO JE Jaslovské Bohunice a o.z. Malokarpatské partnerstvo v KD Trstín plánovaný bezpríspevkový odber krvi. Poďakovanie patri 23 zúčastneným darcom.

MS SČK v Trstíne usporiadal 5.10.2016 v KD Deň zdravia pod názvom „Krok vpred pred civilizačnými chorobami“. Návštevníci po zdravotnej prednáške si otestovali pamäť vedomostným testom a ochutnali výrobky zdravej výživy. Uvedený projekt podporil Trnavský samosprávny kraj na základe žiadosti Obce Trstín o dotáciu.

Miestny spolok SČK v Trstíne zorganizoval pre žiakov v Základnej školy v Trstíne prednášku o poskytnutí prvej pomoci. Na uvedenú tému prednášal člen záchrannej služby Mgr. Marek Šarvaic.

Foto od p. Martina Harnúška

Miestny spolok SČK v Trstíne pozval svojich členov a darcov krvi s rodinami do Jarkov na Piknik dňa 16.9.2016 na kotlíkovú fazuľovicu. Pre účastníkov bolo pripravené aj opekanie špekáčok a bohaté občerstvenie. Prekvapením po zotmení bolo vypúšťanie vodných lampiónov šťastia. O dobrú náladu sa postarala i hrou na harmonike p. Olívia Papierniková. Starostka obce vyslovuje poďakovanie predsedníčke MS SČK pani Ľudmile Fedorovej a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave tohto podujatia.

Na ihrisku TJ v Trstíne sa uskutočnil 2. ročník súťaže požiarnych družstiev o Pohár starostky obce. Umiestnenie jednotlivých družstiev podľa najlepšieho času ukončenia požiarneho útoku: 1.Bíňovce II - 16,76 sek., 2.Bučany I - 16,87 sek., 3.Dolné Dubové - 18,28 sek., 4.Boleráz II - 18,41 sek., 5.Malženice II - 20,08 sek., 6. Trstín - 20,11 sek., 7.Bíňovce I - 20,39 sek., 8.Boleráz I - 20,93 sek., 9. Šelpice - 21,29 sek., 10.Križovany II - 21,86 sek., 11.Bučany II - 23,92 sek. 12.Malženice I - 24,36 sek., 13.Križovany I - 29,09 sek. Pre všetkých bolo zabezpečené občerstvenie. Najmenší účastníci sa zabavili pri rôznych športových atrakciách.

Vyhodnotenie: semifinále: Marek Indrišek - Vladimír Petrovič 4:2 , 4:2 Róbert Plevka - Ľubomír Dráb 2:4 , 2:4 o 3. miesto: Róbert Plevka - Vladimír Petrovič 4.2 , 4:5 , 2:4 o 1.miesto: Ľubomír Dráb - Marek Indrišek 5:4 , 4:1 Celkové poradie: 1. Ľubomír Dráb 2. Marek Indrišek 3. Vladimír Petrovič 4. Róbert Plevka

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email