ZO ŽIVOTA 2016

Fotografie a albumy, ktoré vyhotovil Doc.PhDr.Oliver Židek,CSc :

760. výročie prvej písomnej zmienky o obci Trstín

Noc v škole

Výstava Veľká noc

Jesenná výstava

Stretnutie sedemdesiatnikov – Kaštieľ Alfonz a KD

Linky na fotografie a články:

FOTO PICASAWEB

FOTO – 33 rokov družby záhradkárov okresov Trnava – Břeclav

Článok v Trnavskom hlase

Fotogaléria z družobného zájazdu na Slovensko

FOTO Vítanie mája – MŠ

Sobotňajší podvečer sa mali občania Trstína možnosť zabaviť pri hudobnej skupine Trstínsky výber vo dvore Obecného úradu. O občerstvenie a dobrú zábavu sa postarali členovia DHZ Trstín v spolupráci s Obcou Trstín.

Základná škola v Trstíne v spolupráci s MS SČK v Trstíne usporiadali už tradične žiakmi obľúbené podujatie, ktoré sa 7. júna 2016 konalo vo dvore Základnej školy v Trstíne. Žiaci sa so záujmom zúčastňovali na pripravenom programe v tvorivých dielňach, pri aranžovaní kvetov, učili sa spoznávať liečivé bylinky, overili si znalosti v zdravotníckom krúžku, sledovali prednášajúcich a ich ukážky v poľovníctve, pri práci s drevom, pri výrobe medu a iných činnostiach.

Do radov občanov našej obce pribudlo za posledných 12 mesiacov 12 detí, ktoré boli slávnostne uvítané do života na slávnostnom akte spolu so svojimi rodičmi a súrodencami v obradnej miestnosti obce Trstín. Piesňami a básňami spríjemnili toto milé podujatie žiačky ZŠ v Trstíne - Martinka a Janka Matejové z Bíňoviec

Na 17. ročníku tradičného cezpoľného behu sa zúčastnilo 111 bežcov. Víťazom sa stal Marek Jankovič z STU Bratislava.

Podujatie pripravili Obec Trstín; Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Trstíne a spoluorganizátor ZMO, región JE Jaslovské Bohunice. Podujatie sa uskutočnilo v Kultúrnom dome Trstín. Darovania krvi sa zúčastnilo 31 bezpríspevkových darcov, z toho 3 starostovia obcí: Boleráz - Pavol Mackovčin; Buková - Miloš Herceg; Zavar - Rudolf Baroš a ďalší zamestnanci obcí a obyvatelia regiónu. Všetkým darcom patrí naše veľké ĎAKUJEME !

Na 7. ročníku Jarného kvetinového rinku za Slovenský zväz záhradkárov v Trstíne aranžovali p. Eva Filipovičová a p. Adriana Harnúšková

Oslava Dňa matiek dňa 8.5.2016 sa aj v tomto roku uskutočnila v Kultúrnom dome v Trstíne. Program slávnostne otvorila starostka obce Marta Genčúrová. Žiaci základnej a materskej školy vytvorili peknú atmosféru bohatým kultúrnym programom. kde sa prezentovali piesňami, básňami aj tancami. Podujatie bolo doprevádzané hudobnou kapelou Lesanka z Trstína.

Slávnosť Vítania mája v obci Trstín sa v tomto roku uskutočnila v piatkový podvečer 29.4.2016 vo dvore obecného úradu. Spevy a tančeky malých škôlkárov rozveselili tváre prítomných. Za vystúpenie boli deti obdarovaní sladkosťami. O občerstvenie sa postarala Obec Trstín. Poďakovanie patrí aj Pekárni Školuda.

V piatok 8.4. 2016 o 18.00 hod. sa uskutočnil pri príležitosti výročia narodenia H.CH. Andersena a svetovej detskej knihy noc v rozprávke pod názvom: Tajná misia s H. CH. Andersenom. Budova Základnej školy v Trstíne sa ako šibnutím čarovného prútika zmenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej obyčajné veci, predmety, hračky ožili prostredníctvom dramatizácií známych rozprávok: Snehová kráľovná, Dievčatko so zápalkami, Malá morská panna, Statočný cínový vojačik, Škaredé kačiatko či Princezná na hrášku v podaní členov školského dramatického krúžku a rodičov. Samotného rozprávkara Andersena predstavil deťom herec Divadla Jána Palárika v Trnave Tomáš Mosný. Program bol naozaj pestrý – cesta rozprávkovými misiami, plnenie kvízových úloh, kreslenie ilustrácií, čítanie rozprávok, hľadanie pokladu vo forme Andersenovho citátu a nakoniec noc plná zážitkov bez rodičov. Podujatie svojou prítomnosťou spestril aj Patrik Herman, známy moderátor televízie Markíza. Veľké poďakovanie patrí pani učiteľkám, ktoré na prípravu tejto akcie obetovali mnoho voľného času, a tak mohli deťom dopriať veľa zážitkov a zábavy, veď každý z nás má v sebe srdce dieťaťa. PaedDr. J. Petrovičová

Za Slovenský zväz záhradkárov v Trstíne sa zúčastnili na prednáške o aranžovaní: p. Dagmar Kurincová, p. Katarína Olšovská, p. Adriana Harnúšková, p. Jaroslava Petrovičová

Nezisková organizácia Biela hora pripravila pre návštevníkov KD Trstín v čase od 12.3.-13.3.2016 výstavu zameranú na príchod jari a veľkonočné sviatky. Prevažná časť dekorácií a veľkonočnej výzdoby bola inšpirovaná prírodou a tiež celková atmosféra výstavy sa niesla v kráse skorých odrôd narcisov, vône hyacintov, farebnosti tulipánov a sirôtok. Pre návštevníkov bolo pripravené občerstvenie a tradičný predaj kvetov, dekorácií, kraslíc, medu, medoviny a medovníkov, čajov, domácich koláčikov a mnoho iných produktov. Nechýbali ani dekorácie detí MŠ, žiakov ZŠ a dievčat RC.

Príjemné piatkové popoludnie zorganizované MS SČK v Trstíne, Obcou Trstín a n.o. Biela Hora sa uskutočnilo v KD v Trstíne. Hosťom podujatia bol poslanec NR SR Ing. Augustín Hambálek s manželkou. Zúčastnení mladší aj starší občania sa priučili novým technikám maľovania kraslíc, o čom svedčí aj prezentácia .

Nový rok sme už tradične privítali novoročným príhovorom starostky obce v miestnom rozhlase a minikoncertom dychovej hudby Lesanka.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email