ZO ŽIVOTA 2015

Poznámka: Zverejnený prehľad galérií je uložený na stránkach Picasa a GooglePlus. Jednotlivé galérie si otvoríte kliknutím na obrázok pri akciách, pokiaľ nie je v texte uvedený odkaz na externú galériu. Vybraná galéria bude otvorená v novom okne!

Silvestrovské LAMPIÓNY ŠŤASTIA - 31.12.2015

Stalo sa už tradíciou, že v predvečer Nového roka sa stretávame na futbalovom ihrisku a spoločne vypúšťame lampióny šťastia. Občerstvenie - varené víno a čaj pripravili funkcionári TJ Sokol a o dozor sa postarali naši hasiči. Poďakovanie patrí taktiež aj pánovi Ramonovi Školudovi, ktorý zabezpečil už po niekoľkýkrát krásny ohňostroj.

Betlehemské svetlo 2015  - 23.12.2015

Plameň betlehemského svetla priniesli do našej obce trnavskí skauti. Odovzdali ho 23.decembra starostke obce, aby ho šírila ďalej. Betlehemské svetlo si mohli záujemcovia zobrať do svojich domovov z kostola. Viac na: www.betlehemskesvetlo.sk

Vianočný piknik ZŠ 2015  - 18.12.2015

Rodičovská rada v spolupráci s vedením školy zorganizovala dňa 18. 12. 2015 prvý ročník vianočného posedenia pre rodičov a priateľov školy pod názvom „Vianočný piknik.“ Členky RR  pripravili pre rodičov a pozvaných hostí vianočnú kapustnicu, punč a vianočné pečivo. Deti si pozývali okrem rodičov cez „vianočnú poštu“ aj starých rodičov, tety, ujov a známych. Vianočne naladená telocvičňa sa zaplnila do posledného miestečka. K príjemnej atmosfére prispeli aj aktivity pre mladšie deti - tvorivé dielne a hry. Krásnym vyvrcholením akcie bolo darovanie 500 €, ktoré žiaci získali na Vianočnom bazáre.
Tieto peniaze žiaci našej školy venovali občianskemu združeniu Iskierka, ktoré zastrešuje rodiny s ťažko postihnutými deťmi. Dar si prevzali osobne dve deti s rodičmi a s „krstným otcom“ nadácie Patrikom Hermanom. Veríme, že tieto peniaze deťom s ťažkým osudom aspoň troška pomôžu. Veríme, že tak ako Vianočný bazár, aj táto akcia sa stane počas budúcich rokov tradíciou našej školy v čase vianočných sviatkov.

Posedenie s dôchodcami 2015  - 13.12.2015

V KD Trstín sa aj v tomto roku uskutočnilo tradičné predvianočné posedenie. Zúčastneným sa prihovorili starostka obce a čestný hosť poslanec NR SR, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. Augustín Hambálek. Posedenie spríjemnili dôchodcom svojim vianočným programom deti ZŠ a spevácky zbor Klenovanka z Chtelnice.

Mikuláš 2015  - 4.12.2015

4. decembra zavítal do našej obce sv. Mikuláš spolu s anjelom a čertom. Vo dvore obecného úradu už čakali všetky deti, deti MŠ predviedli pekný program. Mikuláš obdaroval všetky deti adventnými kalendármi.

Vianočný bazár ZŠ 2015  - 4.12.2015

Každoročne  v mesiaci december na Mikuláša uskutočňujeme v našej  základnej škole  charitatívnu akciu pod názvom Vianočný bazár. Naším cieľom je naučiť žiakov vedieť podať pomocnú ruku kamarátovi, kamarátke, spolužiakovi, spolužiačke. Žiaci vedia o nich , že chodia  do našej školy, ale v dôsledku  ochorení  sa nezúčastňujú na vyučovaní v škole. Tak to bolo doteraz na predchádzajúcich  ročníkoch, keď sme pomohli  neb. Jožkovi Machalovi z Bíňoviec/na bezbariérový prístup/, Jakubovi Bohunickému z Trstína / na zdvíhacie zariadenie/, deťom Bronislave Vráblovej zo základnej školy v Trstíne  a Ľubošovi Kľučovskému z materskej školy v Trstíne finančnými čiastkami a deťom so špeciálnym zameraním vecnými darmi.
Tento rok  sme mali  už 6. ročník Vianočného bazára. Predchádzali mu tvorivé dielne, na ktorých  sme spolu s rodičmi a deťmi vytvorili vianočné ozdoby a výrobky, okrem  toho  rodičia, deti  a učitelia priniesli  množstvo rôznych hračiek, čím podporili túto krásnu  akciu.
4. decembra  2015 sa uskutočnil v telocvični našej školy predaj  plyšových  hračiek, hier, kníh oblečenia  a môžem s hrdosťou  povedať, že som bola veľmi  milo prekvapená, ako sa deti vžili do úlohy predajcov, ako dokázali zmobilizovať všetky svoje sily, aby čo najviac predali,  a tak získali, čo najviac peňazí, za čo im veľmi pekne ďakujem. Veď finančný výťažok bol naozaj krásny. Finančný výťažok v sume 500€ sme tento rok odovzdali OZ Iskierka  TT – deťom s viacnásobným postihnutím, ktorý si  osobne prevzali na predvianočnom pikniku  dňa 18.12.2015 v telocvični našej školy. Milým prekvapením bola aj návšteva známeho  moderátora televízie Markíza Patrika Hermana , ktorý je krstným otcom OZ Iskierka. Po týchto spoločných 6 ročníkoch Vianočného bazára  sa potvrdilo,  že sa  srdcia našich detí  otvorili, sú naplnené ochotou pomôcť, sú láskavé a veľmi dobré. V prvom rade by som chcela poďakovať našej pani riaditeľke Mgr. Alenke Uhrovičovej za jej podporu a ústretovosť. Veľké  poďakovanie patrí  rodičom, deťom, učiteľom za pomoc pri  zabezpečovaní a priebehu tejto krásnej akcie.

2. ročník Trstínskej palety 2015  - 28.11.2015

Popri Adventnej výstave sa v Zimnej záhrade KD uskutočnila výstava obrazov, na ktorej prezentovala svoje výtvarné diela p. Zlatica Plevková.

Adventná výstava 2015  - 28.-29-12.2015

9. ročník výstavy ADVENT V TRSTÍNE v tomto roku pripomenul históriu predvianočného a vianočného obdobia – nepísané zákonitosti a zvyky našich prastarých rodičov od Martina (11. novembra) až do Troch kráľov (6. januára).

Trstínsky naj zakusok 2015  - 15.11.2015

1. miesto: Iveta Wojatschková - Slávnostné gaštanové rezy č. 14, 2. miesto: Helena Hirnerová - Pudingové rezy č. 8, 3. miesto: Ing. Zuzana Hlávková - Tvarohové rezy s mandarínkou č. 6, Adriana Harnúšková - Šľahačková torta č. 18,
Stanislava Indrichovičová - Orechové rezy č. 1.
Organizátor: MS SČK v Trstíne a Biela Hora, n.o. - výstava historických hračiek.

Pietna spomienka - Deň makov  - 11.11.2015

Pri Pomníku padlých v Trstíne sa uskutočnila za účasti vdp. farára, riaditeľky ZŠ s MŠ, školy, žiakov a občanov, pietna spomienka pri príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov známeho tiež ako Deň Červených makov. Na znak úcty všetkým obetiam sa rozozvučali zvony. Po príhovore starostky obce a duchovného otca sme zapálili sviečky a položili vence k pomníku. Podujatie spestril piesňami spevácky zbor pod vedením pani Olívie Papiernikovej.

Mobilný odber krvi - 26.10.2015

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Trstíne  vyzval občanov a darcov krvi na plánovaný bezpríspevkový odber krvi, ktorý sa uskutočnil dňa 26. októbra 2015 v sále Kultúrneho domu.

Deň zdravia v škole 2015 - 23.10.2015

S finančnou podporou TTSK a obce Trstín toto podujatie zorganizoval MS SČK v Trstíne.

Jarky 2015 - 9.10.2015

Realizácia dobudovania relaxačno-oddychovej zóny v miestnej lokalite "Jarky"- časť. 2 s finančnou podporou z Programu obnovy dediny vo výške 5000 EUR.

Deň zdravia 2015 - 7.10.2015

Za účelom zvýšenia povedomia obyvateľstva o problematike aktívneho starnutia pod názvom „Krok vpred pred civilizačnými chorobami “ sa uskutočnil aj v tomto roku v KD Trstín Deň zdravia. Počas akcie návštevníci ochutnali výrobky zdravej výživy a vypočuli si viacero prednášok. Tento projekt bol zrealizovaný spolu Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Trnava a obcou Trstín, financovanie: obec Trstín a dotácia z TTSK.

Jesenná výstava - 3.10.-4.10.2015

Výbor ZO SZZ usporiadal v KD aj v tomto roku jesennú výstavu pod názvom "Záhrada - krása pre oko a práca pre zvyšok tela". Návštevníci mohli pozrieť, čo je možné dopestovať v extrémnych klimatických podmienkach. Vystavovatelia, ktorí boli ocenení:  Cenu starostky obce získal pán Augustín Gažo z Hornej Krupej. Sprievodnou akciou výstavy bola súťaž o najkrajšie jablko - víťaz pán Vladimír Sekera, Boleráz, výstava prác detí ZŠ s MŠ a dievčat RC Trstín, predaj medovníkov, medu, včeloviny, čajov, korenín a kvetov. Fotografie nájdete na: Galéria1 a Galéria 2

Prvá pomoc škola - 18.09.2015

MS SČK Trstín zorganizoval prednášku pre žiakov základnej školy o poskytovaní prvej pomoci.

MS SČK Trstín navštívil Osmy svetadiel v Borovej  - 10.9.2015

Členovia Miestneho spolku SČK spolu so starostkou obce navštívili denný stacionár v Borovej "Ôsmy svedadiel DS"- spoločnosť na pomoc osobám s autizmom.

1. pohár starostky obce  - 5.9.2015

Na ihrisku TJ v Trstíne sa uskutočnil 1. ročník súťaže požiarnych družstiev o Pohár starostky obce.

Púťová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v Hájičku - 15.-16.8.2015

770. výročie Kostola Sedembolestnej Panny Márie v Hájičku začalo 14. augusta 2015 sv. omšou v Bíňovciach, slávnosť pokračovala svätými omšami v sobotu 15. augusta a v nedeľu 16. augusta, sv. omšu v Hájičku celebroval bývalý správca farnosti vdp. Jozef Gallovič. Po sv. omši si pútnici vypočuli spevácke zbory zo Smoleníc a Bolerázu a zúčastnili sa litánií k Panne Márii za sprievodu dychovej hudby Karpatská kapela. Poďakovanie za úpravu okolia patrí členom ZO SZZP, MS SČK, MO JDS, ZO SZZ a DHZ.

 

Jarky 2015 - 28.07.2015

Realizácia dobudovania relaxačno-oddychovej zóny v miestnej lokalite "Jarky", ktorá sa začala budovať v roku 2013. V tejto etape realizácie budú dobudobvané prvky drobnej architektúry podľa architektonicko-urbanistickej štúdie "Lesná železnica grófa Pálffyho". Snahou je dobudovanie oddychovej zóny, ktorá je navštevovaná nielen miestnymi obyvateľmi, ale aj turistami a hlavne cykloturistami.

40. výročie založenia MŠ - 26.06.2015

40. výročie založenia MŠ bolo spojené so slávnostným ukončením školského roka 2014/2015 a s pasovaním škôlkárov za prvákov.

Externá trieda pre rozvoj tvorivých aktivít detí a rodičov MŠ - 26.6.2015

Na základe žiadosti MŠ Trstín poskytla Nadácia Volkswagen Slovakia finančné prostriedky  na zrekonštruovanie Terasy na aktivity pre deti počas šk. roka, na tvorivé aktivity s rodičmi pod šírym nebom, na vzduchu pod horami, kde sa Mš nachádza. Na projekte sa zúčastnili  aj rodičia detí, ktorí odpracovali 62 brig. hodín. Sponzorsky a rôznymi stavebnými prácami a materiálom prispeli: Mebachel s.r.o p. Kučera, p. Marcel Jeleň, ALAS s.r.o Slovakia, Stavebniny p. Baránek, 2% daní n.o. Biela Hora a Obec Trstín.

Hody 2015  - 29.06.2015

Bezpečne na ulici - bezpečne doma - 11.06.2015

Toto podujatie usporiadal MS SČK Trstín, zúčastnili sa aj hasiči HaZZ Trnava.

Medzinárodný Deň Detí - 6.6.2015

Miestny spolok SČK v spolupráci s obcou a DHZ zorganizovali nezabudnuteľné športové popoludne pre deti, rodičov a starých rodičov pri príležitosti MDD pod názvom "Zabavme sa spoločne" na ihrisku TJ Sokol Trstín, poďakovanie patrí aj záchranárom z Bratislavy: pánom Štefanovi Hodničákovi a Marekovi Odkorekovi.

Okresná konferencia SZZ - 6.6.2015

V našom kultúrnom dome sa konala konferencia Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Trstíne.

Uvítanie detí do života - 31.05.2015

V tomto roku sme privítali 16 detí spolu s rodičmi a súrodencami v obradnej miestnosti Obce Trstín. Pekne a príjemne strávené nedeľné popoludnie spestrili hrou na gitare a husliach Eliška a Adelka Kudláčové.

Memoriál Františka Daniša - 16. ročník - 30.05.2015

Už tradične sa uskutočnil 16. ročník cezpoľného behu Memoriál Františka Daniša. Na náročnú krosovú trať nastúpilo 102 účastníkov. Víťazom sa stal 33-ročná Slavomír Košík z Pruského. Deti MŠ a ZŠ sa zúčastnili Jarného behu zdravia, v každej kategórii víťazi obdržali vecné odmeny.
Fotogaléria1
| Fotogaléria2 | Fotogaléria3

Prijatie darcov krvi  - 15.05.2015

Dňa 15.5.2015 pri príležitosti Medzinárodného dňa darcov krvi prijala starostka obce bezpríspevkových darcov krvi. V programe vystúpili deti materskej školy.

Oslava Dňa Matiek  - 10.05.2015

Druhú májovú nedeľu sme spoločne oslávili Deň matiek v Kultúrnom dome v Trstíne. Žiaci základnej a materskej školy sa prezentovali pekným programom, ktorý bol obohatený vystúpením p.Olívie Papiernikovej s harmonikou a piesňami.

Deň víťazstva nad fašizmom - Kladenie venca - 8.5.2015

Pri príležitosti 70. výročia konca 2. svetovej vojny bol udelený pamätný list nášmu spoluobčanovi pánovi Štefanovi Machalovi, ktorý sa však nemohol zúčastniť pietnej spomienky pri pomníku padlých. Za účasti žiakov základnej školy a občanov - hlavne členov Jednoty dôchodcov Slovenska - bol položený veniec, pani Olívia Papierniková sprevádzala spev ľudových piesní hrou na akordeóne.

Vítanie Mája 2015 - 30.04.2015

Občania sa zabavili pri programe, ktorí pripravili žiaci ZŠ s MŠ v Trstíne.

Deň Zeme 2015 - 21.4.2015

Tradičné upratovanie priestranstva pred Bielou Horou pri štátnej ceste I/51.

Kurz studenej kuchyne MS SČK - 11.04.2015

Pod vedením skúsenej a osvedčenej lektorky sa uskutočnil kurz studenej kuchyne. Šikovné gazdinky si hravo poradili so všetkými surovinami a vytvorili chutné a na oko vábivé studené občerstvenie. Zároveň sa priučili novým receptom.

Jar a Veľká Noc - výstava - 21.-22.03.2015

Veľkonočné sviatky a všetko, čo s nimi súvisí aj v tomto roku našli návštevníci výstavy v kultúrnom dome na veľkonočnej výstave. Boli tu prezentované veľkonočné dekorácie, veľkonočné zdobenie, originálne recepty na pohostenie pre šibačov, kvetinové aranžmá, modranská keramika, výšivky a háčkované obrusy. Bolo možné si zakúpiť výrobky z medu, čaje, jarné kvety, drotárske výrobky, trvanlivé pečivo a kraslice.

Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska 2015  - 14.03.2015

Mobilný odber krvi - 11.03.2015

Miestny spolok SČK usporiadal plánovaný bezpríspevkový odber krvi, ktorý sa uskutočnil v kultúrnom dome.

Pochovávanie basy - 14.02.2015

Aj v tomto roku sa uskutočnilo v KD už tradičné pochovávanie basy. Do tanca a pre veselú náladu hral Trstínsky výber.

Beseda o bylinkách - 18.01.2015

ÚMS SČK a ZO SZZ Miestny spolok Slovenského červeného kríža a Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Trstíne usporiadali besedu o bylinkách, príprave čajov a ich ochutnávku, ktorá sa uskutočnila v Kultúrnom dome v Trstíne.

Koncert - Bradlan 2015 - 4.1.2015

Úžasný zážitok mohli prežiť návštevníci koncertu trnavského robotníckeho spevokolu Bradlan. Koncert sa uskutočnil v Kostole sv. Petra a Pavla v Trstíne. V tomto roku oslávi tento spevácky súbor 85. výročie založenia. Po koncerte boli členovia starostkou obce  pozvaní do obradnej siene na čašu vína, kde p. Martin Jakubec previedol všetkých zúčastnených ochutnávkou vín. Informácie o súbore na http://bradlantt.sk.

Vítanie Nového Roka 2015 s DH LESANKA - 1.1.2015

Dychová hudba LESANKA spríjemnila rezkou hudbou občanom novoročné chvíle. V mene poslancov OZ a zamestnancov obce starostka obce Marta Genčúrová popriala v nadchádzajúcom roku všetkým občanom veľa lásky, zdravia, spokojnosti a úspechov. Nech je Nový rok 2015 pre všetkých lepší ako ten predchádzajúci a nech prinesie všetkým mnoho radosti.