ZO ŽIVOTA 2013

Silvestrovské lampióny šťastia - 31.12.2013

Silvestrovské vypúšťanie balónov šťastia na futbalovom ihrisku moderoval PaedDr. Jozef Polešenský. Opäť sme sa tešili z ohňostroja a občerstvenia, ktoré pripravil pán Ramón Školuda za čo mu patrí poďakovanie. Ďakujeme aj našim dobrovoľným hasičom, ktorí bdeli nad našou bezpečnosťou počas zapaľovania lampiónov a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili.

5. ročník Silvestrovského stolnotenisového turnaja - 30.12.2013

Konal sa v telocvični ZŠ Trstín. Putovný pohár starostky obce získal absolútny víťaz pán Jozef Mišči, ktorému srdečne blahoželáme. Turnaj zorganizoval pán Pavel Wojatschek, ktorému patrí úprimné poďakovanie, taktiež všetkým účastníkom, sponzorom a každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnil.

Menšie obecné služby 2013

Počas celého roka 2013 sa o čistotu a poriadok v obci starali uchádzači o zamestnanie v rámci menších obecných služieb v počte  11. Zabezpečovali úpravu cintorína, údržbu verejných priestranstiev, poriadok v budovách vo vlastníctve obce, donášku obedov  a nákupov pre dôchodcov, údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, realizáciu oddychovej zóny Jarky.

Mikulášska nádielka - 6.12.2013

Všetky deti boli pozvané na Mikulášsku nádielku do dvora Obecného úradu v Trstíne, kde Mikuláš rozdal deťom balíčky a spoločne rozsvietili vianočný stromček.

Posedenie s dôchodcami - 08.12.2013

V KD Trstín sa uskutočnilo už tradičné predvianočné posedenie s dôchodcami, ktoré svojím vystúpením spestril súbor Klenovanka z Chtelnice. Prišiel aj Mikuláš s anjelikmi a našim najstarším spoluobčanom rozdali salónky.

Trstínska paleta - 30.11.-1.12.2013

1. ročník výstavy obrazov - výtvarnej tvorby amatérskych maliarov pôsobiacich v Trstíne.

Adventná výstava - 30.11.-1.12.2013

MS Slovenského červeného kríža v Trstíne pripravil ukážku Vianoc v prírodnom štýle s vôňou medovníkov, vianočného pečiva a oblátok, s prekvapením pre deti a možnosťou zakúpenia darčekov.

Kurz MS SČK v Trstíne - medovníky - 20.11.2013

Pod vedením p. Olívie Papiernikovej sa uskutočnil v KD Trstín kurz pečenia a zdobenia medovníkov pre deti aj dospelých.

Labutie jazero - 18.11.2013

Najkrajšia odmena pre Trstín - prílet labutej rodinky do Jarkov

Trstínsky naj-zákusok - 17.11.2013

4. ročník súťaže "O trstínsky naj..zákusok, alebo koláč, ktorý organizoval MS Slovenského červeného kríža v Trstíne,  podporilo svojimi kuchárskymi dielami takmer 20 trstínskych gazdiniek, ktoré v tomto roku mali úlohu upiecť zákusky a koláče z použitím jabĺk. Súťaž bola bodovaná a prezentované vzorky pod pridelenými číslami hodnotili návštevníci súťaže. V nedeľu večer porota zložená z občanov obce Trstín vyhlásila poradie najchutnejších zákuskov a koláčov: 1. miesto p. Oľga Jakubcová, Rezy Tip-TOP, 2. miesto p. Mária Škrabáková, Tvarohovo-jablkový rez, 3. miesto p. Jozefína Beluská, Jablká pod sklom, 4. miesto p. Ľubica Štibraná, Nepečený krémeš, 5. miesto p. Helena Hirnerová, Jablkový s makom.

Pietna spomienka pri Pomníku padlých v Trstíne - 11.11.2013

Návšteva žiakov ZŠ na obecnom úrade - 06.10.2013

Deň zdravia - 02.10.2013

Jesenná výstava - 28.-29.09.2013

Trstín Jarky - Náučný chodník "Lesná železnica grófa Pálfyho" - 19.9.2013

30 rokov spolupráce záhradkárov okresov Břeclav a Trnava - 24.8.2013

Kurz studenej kuchyne – príprava slanej torty pod vedením pani Oľgy Pantlovej

1. 8. 2013 usporiadal Miestny spolok SČK v Trstíne, financované z 2 % z daní n.o. Biela Hora

7. ročník veľkonočnej výstavy – 16. a 17. marca 2013

Foto: pán Oliver Židek

Turnaj starých pánov o pohár starostky obce - 20.07.2013

Poradie: 1. Buková, 2. Trstín, 3. Horné Dubové, 4. Plavecký Mikuláš
Hlavný sponzor: Pekáreň Školuda Trstín

Turnaj „A“ mužstiev o pohár starostky obce - 14.07.2013

1. Trstín, 2. Boleráz, 3. Buková, 4. Bíňovce

Turnaj starých pánov v Plaveckom Mikuláši

Putovný pohár si opäť odnieslo naše mužstvo.

Divadlo NA STRNISKU deťom - premiera v Trstíne - 23.06.2013

Opekačka a športové hry - Deň Detí - 08.06.2013

Pietna spomienka - položenie venca

Dňa 8. júna 1913 sa narodil Bartolomej Minárik /zomrel 20. 7. 1985 v Trstíne/, hasičský funkcionár okresu Trnava a DHZ Trstín, otec JUDr. Jozefa Minárika, exprezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

Uvítanie detí do života - 26.05.2013

Memoriál Františka Daniša - 14. ročník cezpoľného behu - 25.05.2013

Foto: Miroslav Sčepánek ...zobraziť

Foto: Mária Sekerová ...zobraziť

Deň Matiek - 12.05.2013

Foto: Katarína Indrišková

Vítanie Mája - 30.04.2013

 

Foto: Mária Sekerová

Trstínsky trhák - repríza - 28.04.2013

Foto: Miroslav Sčepánek

Deň zeme - 16.04.2013

60 výročie ZŠ v Trstíne - 05.04.2013

Foto: TTSK, ZŠ Trstín

Kvapka krvi - 20.03.2013

VČS Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Trstíne - 23.02.2013

Fašangy v Trstíne - 09.02.2013

 

Pochovávanie basy - dychová hudba Lesanka, Školská kapela a mládež Trstína (foto Natália Jakubcová)

Ochutnávka čajov s prednáškou Dr. Petra Slivu - 26.01.2013