Dotazníkový prieskum

Dotazník

Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Trstín

Vážení spoluobčania,

Obec Trstín pripravuje na roky 2018 – 2022 dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám.

Tento dotazník Vám dáva možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb v našej obci.

Dotazník je anonymný a Vaše odpovede výrazne pomôžu k stanoveniu ďalšieho rozvoja v sociálnej oblasti obce Trstín.

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Print Friendly, PDF & Email