Deň chôdze 2017

Deň chôdze, Deň oslobodenia

  1. máj 2017

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Trstíne uskutočnil už dlhé roky spomínanú vychádzku k Obrázku Panny Márie v Klíne.

Pozvanie starostky obce:

  1. máj je tiež dňom, kedy si ľudstvo pripomína ukončenie 2. svetovej vojny. Pri tejto príležitosti mi dovoľte, aby som Vás pozvala na vychádzku k obrázku. Stretneme sa o 10. hodine zajtra pri vodnej nádrži Jarky, odkiaľ poputujeme na miesto, kde sa naši predkovia skrývali počas vojnových rokov. Dovoľte, aby som prostredníctvom básne vyslovila želanie pokoja a mieru na celom svete.

Teodor Križka

Imelo

Keď hľadím na guľôčky imela,
zažiada sa mi zavše šepnúť: tu som.
Ste ako guľky, čo len vystrelia,
ale už teraz letia mojím srdcom.

Aj plody hlohu, šípky na jeseň
pripomenú mi na košeli strelu,
červenú ako krv, čo ponesiem
uprostred hrude k poslednému cieľu.

Radšej nech život, krásny neznámy,
útočí plodmi, ktoré zrejú v kuse,
než by mal z hlavní páliť guľkami,
čo každú chvíľu párajú mi srdce.

Pozvanie prijalo asi 30 účastníkov, najmladším bol deväťmesačný Marko Indrišek.

Príjemným spestrením „Stretnutia pri obrázku“ bol príhovor doc. Olivera Žideka, ktorý evakuáciu obyvateľov našej obce do lokality zvanej „Klín“ priamo zažil ako dieťa so schopnosťou veľa udalostí si priamo pamätať, prípadne sprostredkovane z rodiny poznať.

„Skutočnosť bola taká, že na 1. Veľkonočný sviatok( po posvätení jedál) v   roku 1945 sa rozvážni občania obce rozhodli evakuovať s rodinami , pred hroziacou sa etapou dobíjania Malých Karpát do spomenutej lokality Klín v Obecných horách. Miesto svojou geografickou štruktúrou malo byť bezpečné voči očakávanej vojenskej operácii, ktorá sa nakoniec , našťastie nekonala a obec  i priľahlé obce boli oslobodené bez krviprelievania.

Občania sa improvizovane  zabývali   v horách, prežili tam do štvrtka v týždni po Veľkej noci 1945 a za veľkej radosti, keď nemecké vojská teritórium opustili , uvítali „čistiaci stav“  samopalníkov Červenej armády, po prechode ktorých sa vrátili do svojich domovov v obci. Tam už neboli ani zostatky nemeckých vojsk, nastal stav upokojovania a začatia nového povojnového života, samozrejme za prítomnosti postupujúcich vojsk Červenej armády. V spomienkach pamätníkov je výrok pána Hanáka, občana našej obce, ktorý v evakuovanej „osade Klín“ v pravú chvíľu, s radosťou vykríkol: „Lidičky, je po válce jedeme domu, bude se dělat“ (bol to rodák z Moravy, preto tá autentická reč). “

Verím, že sa nám spoločne s predsedníčkou MS SČK v Trstíne podarí obnoviť tradíciu vychádzok na toto miesto a o rok sa teším na druhý ročník Dňa chôdze. Chcem vysloviť úprimné poďakovanie všetkým zúčastneným.

Marta Genčúrová, starostka obce

 

Print Friendly, PDF & Email