UDALOSTI V OBCI TRSTÍN

december 2016

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
06.12.2016 (16:30-18:00) Mikulášska nádielka - OÚ Trstín
08.12.2016 (06:00-07:00) Vývoz KO - Obec Trstín
11.12.2016 (15:00-23:30) Posedenie s dôchodcami
13.12.2016 (07:00-08:00) Separovaný zber - Obec Trstín
22.12.2016 (06:00-07:00) Vývoz KO - Obec Trstín
27.12.2016 (17:00-20:00) Vianočný koncert 27. decembra - KD Trstín
31.12.2016 (17:30-19:00) Silvestrovské lampióny šťastia - Športový areál Trstín

január 2017

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
05.01.2017 (00:00) Vývoz KO 2017 - Obec Trstín
07.01.2017 (16:00) Trojkráľový koncert DH Chtelničanka
10.01.2017 (00:00) Separovaný zber 2017 - Obec Trstín
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10