UDALOSTI V OBCI TRSTÍN

september 2016

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
29.09.2016 (06:00-07:00) Vývoz KO - Obec Trstín

október 2016

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
01.10.2016-02.10.2016 (13:00-19:00) Jesenná výstava
11.10.2016 (08:00-10:00) Mobilný odber krvi - Samosprávna kvapka
13.10.2016 (06:00-07:00) Vývoz KO - Obec Trstín
18.10.2016 (07:00-08:00) Separovaný zber - Obec Trstín
27.10.2016 (06:00-07:00) Vývoz KO - Obec Trstín

november 2016

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
10.11.2016 (06:00-07:00) Vývoz KO - Obec Trstín
15.11.2016 (07:00-08:00) Separovaný zber - Obec Trstín
24.11.2016 (06:00-07:00) Vývoz KO - Obec Trstín
26.11.2016-27.11.2016 (13:00-18:00) 10. adventná výstava - KD Trstín
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10