UDALOSTI V OBCI TRSTÍN

júl 2016

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
07.07.2016 (06:00-07:00) Vývoz KO - Obec Trstín
21.07.2016 (06:00-07:00) Vývoz KO - Obec Trstín
23.07.2016 (17:30-21:00) Popoludnie s Trstínskym výberom - OÚ Trstín
26.07.2016 (07:00-08:00) Separovaný zber - Obec Trstín

august 2016

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
04.08.2016 (06:00-07:00) Vývoz KO - Obec Trstín
18.08.2016 (06:00-07:00) Vývoz KO - Obec Trstín
23.08.2016 (07:00-08:00) Separovaný zber - Obec Trstín

september 2016

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
01.09.2016 (06:00-07:00) Vývoz KO - Obec Trstín
15.09.2016 (06:00-07:00) Vývoz KO - Obec Trstín
20.09.2016 (07:00-08:00) Separovaný zber - Obec Trstín
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10