UDALOSTI V OBCI TRSTÍN

december 2019

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
10.12.2019 (00:00) Separovaný zber 2019
19.12.2019 (00:00) Vývoz KO 2019
20 21 22 23 24 25 26