UDALOSTI V OBCI TRSTÍN

júl 2019

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
23.07.2019 (00:00) Separovaný zber 2019

august 2019

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
01.08.2019 (00:00) Vývoz KO 2019
15.08.2019 (00:00) Vývoz KO 2019
20.08.2019 (00:00) Separovaný zber 2019
29.08.2019 (00:00) Vývoz KO 2019

september 2019

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
07.09.2019 (00:00) Fazuľovica
12.09.2019 (00:00) Vývoz KO 2019
17.09.2019 (00:00) Separovaný zber 2019
26.09.2019 (00:00) Vývoz KO 2019

október 2019

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
02.10.2019 (00:00) Deň zdravia - KD Trstín
20 21 22 23 24 25 26