UDALOSTI V OBCI TRSTÍN

november 2019

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
10.11.2019 (00:00) O trstínsky naj... zákusok
12.11.2019 (00:00) Separovaný zber 2019
21.11.2019 (00:00) Vývoz KO 2019
30.11.2019-01.12.2019 (00:00) Adventná výstava - KD Trstín

december 2019

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
05.12.2019 (00:00) Vývoz KO 2019
10.12.2019 (00:00) Separovaný zber 2019
19.12.2019 (00:00) Vývoz KO 2019
20 21 22 23