UDALOSTI V OBCI TRSTÍN

apríl 2019

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
11.04.2019 (Celodenná) Zber objemného odpadu
12.04.2019 (Celodenná) Zber objemného odpadu
13.04.2019 (Celodenná) Zber objemného odpadu
14.04.2019 (Celodenná) Zber objemného odpadu
15.04.2019 (Celodenná) Zber objemného odpadu
25.04.2019 (00:00) Vývoz KO 2019
30.04.2019 (00:00) Separovaný zber 2019
30.04.2019 (17:00) Stavanie mája

máj 2019

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
08.05.2019 (Celodenná) Deň chôdze, deň oslobodenia
09.05.2019 (00:00) Vývoz KO 2019
20 21 22 23 24 25 26