UDALOSTI V OBCI TRSTÍN

október 2018

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
25.10.2018 (00:00) Vývoz KO 2018 - Obec Trstín

november 2018

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
08.11.2018 (00:00) Vývoz KO 2018 - Obec Trstín
13.11.2018 (00:00) Separovaný zber 2018 - Obec Trstín
22.11.2018 (00:00) Vývoz KO 2018 - Obec Trstín

december 2018

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
06.12.2018 (00:00) Vývoz KO 2018 - Obec Trstín
11.12.2018 (00:00) Separovaný zber 2018 - Obec Trstín
20.12.2018 (00:00) Vývoz KO 2018 - Obec Trstín
10 11 12 13 14 15 16 17