UDALOSTI V OBCI TRSTÍN

október 2017

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
18.10.2017 (08:00-10:00) Mobilný odber krvi
26.10.2017 (00:00) Vývoz KO 2017 - Obec Trstín

november 2017

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
09.11.2017 (00:00) Vývoz KO 2017 - Obec Trstín
14.11.2017 (00:00) Separovaný zber 2017 - Obec Trstín
23.11.2017 (00:00) Vývoz KO 2017 - Obec Trstín

december 2017

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
02.12.2017-03.12.2017 (13:00-18:00) Adventná výstava - KD Trstín
06.12.2017 (16:30-17:00) Mikulášska nádielka - KD Trstín
07.12.2017 (00:00) Vývoz KO 2017 - Obec Trstín
07.12.2017 (18:00-20:30) Otvorenie pamätnej izby
12.12.2017 (00:00) Separovaný zber 2017 - Obec Trstín
10 11 12 13