UDALOSTI V OBCI TRSTÍN

september 2017

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
14.09.2017 (00:00) Vývoz KO 2017 - Obec Trstín
19.09.2017 (00:00) Separovaný zber 2017 - Obec Trstín
28.09.2017 (00:00) Vývoz KO 2017 - Obec Trstín
30.09.2017 (13:00-18:00) Jesenná výstava - KD Trstín

október 2017

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
01.10.2017 (13:00-18:00) Jesenná výstava
02.10.2017 (17:00) JOGA - ZŠ Trstín
04.10.2017 (09:00) Deň zdravia 2017
12.10.2017 (00:00) Vývoz KO 2017 - Obec Trstín
17.10.2017 (00:00) Separovaný zber 2017 - Obec Trstín
17.10.2017 (18:00) Zasadnutie OZ
10 11 12 13 14 15 16 17