UDALOSTI V OBCI TRSTÍN

september 2017

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
14.09.2017 (00:00) Vývoz KO 2017 - Obec Trstín
19.09.2017 (00:00) Separovaný zber 2017 - Obec Trstín
28.09.2017 (00:00) Vývoz KO 2017 - Obec Trstín

október 2017

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
12.10.2017 (00:00) Vývoz KO 2017 - Obec Trstín
17.10.2017 (00:00) Separovaný zber 2017 - Obec Trstín
26.10.2017 (00:00) Vývoz KO 2017 - Obec Trstín

november 2017

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
09.11.2017 (00:00) Vývoz KO 2017 - Obec Trstín
14.11.2017 (00:00) Separovaný zber 2017 - Obec Trstín
23.11.2017 (00:00) Vývoz KO 2017 - Obec Trstín

december 2017

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
07.12.2017 (00:00) Vývoz KO 2017 - Obec Trstín
10 11 12