UDALOSTI V OBCI TRSTÍN

január 2016

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
07.01.2016 (06:00-07:00) Vývoz KO - Obec Trstín
12.01.2016 (07:00-08:00) Separovaný zber - Obec Trstín
21.01.2016 (06:00-07:00) Vývoz KO - Obec Trstín
30.01.2016-31.01.2016 (20:00-05:00) II. Rodinno-priateľský ples - KD Trstín

február 2016

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
04.02.2016 (06:00-07:00) Vývoz KO - Obec Trstín
06.02.2016-07.02.2016 (20:00-04:00) Pochovávanie basy - KD Trstín
09.02.2016 (07:00-08:00) Separovaný zber - Obec Trstín
18.02.2016 (06:00-07:00) Vývoz KO - Obec Trstín

marec 2016

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
03.03.2016 (06:00-07:00) Vývoz KO - Obec Trstín
04.03.2016 (16:00) Maľovanie kraslíc - KD Trstín
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10