Podporte DHZ Trstín

Prosíme, zapojte sa do súťaže, v ktorej môžete vyhrať pre hasičov v našej obci vybavenie pre hasičský šport i zásahy. Stačí, aby sa čo najviac ľudí zapojilo do podpory obecných dobrovoľných hasičov na stránke www.stojimezahasicmi.sk. Víťazmi budú tie hasičské zbory, ktoré podporí najväčšie percento ľudí. Hodnotiť sa bude pomer zapojených do hry k celkovému počtu obyvateľov obce – takže nebudeme nikoho znevýhodňovať podľa veľkosti. Ďakujeme.

Podpora pri obnove domu

Koncom marca t.r. zapríčinil požiar na rodinnom dome rodiny Heleny Hermannovej v Trstíne značné škody.  Aby mohla rodina nehnuteľnosť znova užívať, je potrebné vybudovať novú strechu a opraviť priestory na bývanie, čo je finančne náročné. Vážení občania, ak chcete pomôcť rodine Hermannovej a finančne ju podporiť,  svoj dobrovoľný príspevok môžete zaslať na číslo účtu Slovenskej sporiteľne v tvare IBAN:   SK97 0900 0000 0002 8445 3764 

Podanie priznania k dani z nehnuteľnosti

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2016 na obecnom úrade v Trstíne majú: občania, právnické osoby a podnikateľské subjekty, ktorí v roku 2015 nadobudli kúpou alebo darovaním nehnuteľnosť (napr. pozemok, rodinný dom, byt, garáž atď.) a táto zmena vlastníctva nehnuteľností bola zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2016 daňovníci, ktorým v roku 2015 nastala zmena –  zmena výmery zastavanej plochy, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď. daňovníci ktorým zanikla ...celý príspevok

Voľby do NR SR-informácia

I. Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II. Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. III. Právo byť volený Za poslanca Národnej ...celý príspevok

Detské centrum v Trnave

Detské centrum Jolie sa nachádza priamo v centre mesta Trnava na Pekárskej ulici v tichej lokalite mimo hlavných dopravných ťahov. Poloha je veľmi výhodná pre rodičov pracujúcich v meste alebo v spoločnostiach sídliacich v neďalekom okolí a poskytuje deťom priestor na príjemné prechádzky priamo v centre. Viac sa dozviete na stránkach Jolie.