Podanie priznania k dani z nehnuteľnosti

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2016 na obecnom úrade v Trstíne majú: občania, právnické osoby a podnikateľské subjekty, ktorí v roku 2015 nadobudli kúpou alebo darovaním nehnuteľnosť (napr. pozemok, rodinný dom, byt, garáž atď.) a táto zmena vlastníctva nehnuteľností bola zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2016 daňovníci, ktorým v roku 2015 nastala zmena –  zmena výmery zastavanej plochy, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď. daňovníci ktorým zanikla ...celý príspevok

Voľby do NR SR-informácia

I. Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II. Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. III. Právo byť volený Za poslanca Národnej ...celý príspevok

Detské centrum v Trnave

Detské centrum Jolie sa nachádza priamo v centre mesta Trnava na Pekárskej ulici v tichej lokalite mimo hlavných dopravných ťahov. Poloha je veľmi výhodná pre rodičov pracujúcich v meste alebo v spoločnostiach sídliacich v neďalekom okolí a poskytuje deťom priestor na príjemné prechádzky priamo v centre. Viac sa dozviete na stránkach Jolie.