Archív mesiaca: február 2019

TAVOS – odpis vodomerov

Trnavská vodárenská spoločnosť oznamuje, že  od  25.02.2019  do  1.3.2019  bude v obci Trstín vykonávať odpočet vodomerov. Občania,m ktorí nebudú v uvedenom čase doma, nechajú odpis vodomeru na viditeľnom mieste. (Tento príspevok platí do 02.03.2019 10:29)