Archív mesiaca: apríl 2018

Dotazníkový prieskum

Dotazník Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Trstín Vážení spoluobčania, Obec Trstín pripravuje na roky 2018 – 2022 dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám. Tento dotazník Vám dáva možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb v našej obci. Dotazník je anonymný a Vaše odpovede výrazne pomôžu k stanoveniu ďalšieho rozvoja v sociálnej oblasti obce Trstín. Ďakujeme Vám za spoluprácu.