Archív mesiaca: august 2017

Prerušenie dodávky el.energie

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti Západoslovenská distribučná, a.s. podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení  oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 11.09.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice : V čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.: LOKA DOLNÁ RAKOVÁ č. 25, 504, 9000, 9010/TS LOKA HORNÁ RAKOVÁ č. 196/BL , 22, 42, 612, 906/VE, 907, 907/TS, 908, 909, 911, 914, 915, 917, 918, 918/TS, 919, 920, 930