Archív mesiaca: apríl 2016

Podporte DHZ Trstín

Prosíme, zapojte sa do súťaže, v ktorej môžete vyhrať pre hasičov v našej obci vybavenie pre hasičský šport i zásahy. Stačí, aby sa čo najviac ľudí zapojilo do podpory obecných dobrovoľných hasičov na stránke www.stojimezahasicmi.sk. Víťazmi budú tie hasičské zbory, ktoré podporí najväčšie percento ľudí. Hodnotiť sa bude pomer zapojených do hry k celkovému počtu obyvateľov obce – takže nebudeme nikoho znevýhodňovať podľa veľkosti. Ďakujeme.

Podpora pri obnove domu

Koncom marca t.r. zapríčinil požiar na rodinnom dome rodiny Heleny Hermannovej v Trstíne značné škody.  Aby mohla rodina nehnuteľnosť znova užívať, je potrebné vybudovať novú strechu a opraviť priestory na bývanie, čo je finančne náročné. Vážení občania, ak chcete pomôcť rodine Hermannovej a finančne ju podporiť,  svoj dobrovoľný príspevok môžete zaslať na číslo účtu Slovenskej sporiteľne v tvare IBAN:   SK97 0900 0000 0002 8445 3764