Archív mesiaca: január 2016

Podanie priznania k dani z nehnuteľnosti

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2016 na obecnom úrade v Trstíne majú: občania, právnické osoby a podnikateľské subjekty, ktorí v roku 2015 nadobudli kúpou alebo darovaním nehnuteľnosť (napr. pozemok, rodinný dom, byt, garáž atď.) a táto zmena vlastníctva nehnuteľností bola zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2016 daňovníci, ktorým v roku 2015 nastala zmena –  zmena výmery zastavanej plochy, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď. daňovníci ktorým zanikla ...celý príspevok